Adresa

Dolné Pažite 603/97 911 06 Trenčín

Kontakt

+421 910 920 789

Email

simap@simap.sk

SIMAP SK, s.r.o.

Mostná 8511/17
821 07 Bratislava

Prevádzka a korešpondenčná adresa:
Dolné Pažite 603/97
911 06 Trenčín

Slovenská Republika

Tel: +421 32 743 0472
Mobil: +421 910 920 789
e-mail: simap@simap.sk

IČO: 44347286
IČ DPH: SK2022691407

Č.účtu: 4144144140/7500, ČSOB, a.s. Trenčín

IBAN: SK27 7500 0000 0041 4414 4140
SWIFT: CEKOSKBX


Obchodné oddelenie: obchod@simap.sk

Napíšte nám

Please leave this field empty.