Priemysel 4.0

 

e-F@ctory

Technológia Mitsubishi zvaná e-factory realizuje predpoklady Priemyslu 4.0 cez integrované riešenie zberu dát a vizualizáciu v reálnom čase:

  • kompatibilita s partnerskými zariadeniami
  • decentralizácia – prepojenie s Internetom vecí a informačnými systémami
  • riadenie v reálnom čase – 1GB CC-Link bez bariér v toku údajov
  • modularita
  • zákaznícky orientované riešenia
  • integrované ovládanie
  • inteligentná robotika

Patentované riešenia pre výhrevy, frekvenčné meniče, riadenie.

Kontinuálny management zariadení, vysoká disponibilita výroby a bezpečná prevádzka.

Pridanou hodnotou je zvýšenie efektivity, zníženie nákladov a času výroby.