Laserové značenie pre domáce spotrebiče

Domáce spotrebiče zahŕňajú množstvo produktov, ktoré pozostávajú z množstva súčiastok nepravidelných tvarov so zložitou geometriou. Kvôli tomu je náročné vytvárať univerzálne technológie a systémy pre ich značenie.

Laserové značenie je využívané najmä v odvetví bielej techniky a spotrebičov na varenie. Hlavnou požiadavkou je dobrá traceabilita a viditeľnosť značky. V spolupráci s poprednými výrobcami spotrebičov do domácnosti sa výrobca LASIT venuje výskumu a vývoju technológií pre toto odvetvie už 12 rokov. Vďaka tomu dokáže nami dodávané laserové značenie plniť špecifické potreby, ktoré pri značení v tomto segmente vznikajú.

Úspory

Pri štandardnom značení farbami pre tampónovú tlač je potrebného veľa spotrebného materiálu, ktorý je potrebné ekologicky zlikvidovať. Pri vysokom množstve vyrábaných produktov to znamená vysoké dodatočné náklady. Pri značení laserom nie je nutné značiacemu zariadeniu venovať pozornosť v rámci údržby až 25 000 hodín prevádzky. Šetrí náklady na spotrebný materiál, likvidáciu a servisné úkony.

Eklogické značenie

Laserové značenie je najprijateľnejšie voči životnému prostrediu. Neprodukuje žiadny odpadový materiál, s čím súvisí eliminovanie používania chemikálií a nebezpečných látok. Laserové značenie od spoločnosti LASIT využíva technológiu DPM (Priame značenie súčiastok), pričom sa v laseroch nepoužívajú papierové ani plastové súčiastky.

Dynamickosť dát

Dáta sa spracúvajú dynamicky prostredníctvom softvéru, ktorý automaticky generuje sériové čísla a sekvencie, pričom poskytuje maximálnu flexibilitu pri zmene grafiky značenia.

Odolnosť značenia

Potlač, štítky a kódy sú náchylné na poškodenie, kvôli čomu nakoniec zostávajú nečitateľné. Ich poškodenie znižuje produktivitu a poškodzuje imidž výrobkov a spoločnosti. Laserové značenie je oproti tomuto spôsobu značeniu trvácne. Je vygravírované priamo do povrchu, je nepoškoditeľné a nezmazateľné.

Riešenia od LASIT

Potrebujete viac informácií?

Vyplňte kontaktný formulár. Odpovieme ešte dnes.
  Integrácia a rozhranie

  Integrácia s MES / ERP systémami. Podpora PROFIBUS protokolov, PROFINET a PROFIsafe

  Priemysel 4.0

  Interakcia s business databázami pre priemysel 4.0

  Systém videnia

  Automatické centrovanie, verifikácia a klasifikácia 2D kódov, rozpoznávanie OCR

  Laserové systémy​

  Pre každú aplikáciu a integráciu do výrobných reťazcov

  Príklad projektu - POLARIS

  V rámci výskumu a vývoja riešení na mieru, ktoré riešia konkrétne požiadavky našich zákazníkov sme vyvinuli laserový značiaci stroj POLARIS, ktorý rieši dva problémy súčasne.

  Nepravidelnosť povrchov dielov

  3D skener, ktorý je schopný automaticky detekovať geometriu dielu

  Software LASIT FlyCAD

  So zložitým algoritmom, ktorý umožňuje spracovať detekovaný 3D súbor. Pomocou troj osej hlavy dokážeme automaticky upraviť ohniskovú vzdialenosť

  Produktivita

  Vloženie osí XY 900x450 mm, mechanický vačkový otočný stôl, integrácia s robotmi