Automotive

Pri výrobe automobilov prebieha mnoho procesov a manipulácia s množstvom šúčiastok. Vzhľadom na zmiešanú výrobu rôznych súčiastok a typov automobilov je potrebné zabezpečiť dostatočnú flexibilitu, vysokú kvalitu a rýchlosť výroby s ohľadom na bezpečnosť pracovníkov.

Pre automotive prinášame komplexné riešenia v spolupráci s firmou Mitsubishi Electric. Koncept e-F@ctory rieši požiadavky odvetvia a umožňuje riešenie na mieru podľa požiadaviek konkrétnej aplikácie.

Inteligentné riešenie e-F@ctory rozširujeme produktami firmy Datalogic o systémy laserového značenia, skenerov a čítačiek kódov pre tracking výroby a kamerového videnia pre zlepšenie kontroly kvality výroby.

Navíjacie procesy

Požiadavky

 • Automatické strojové navíjanie / odvíjanie
 • Zlepšenie produktivity strojov

Riešenia

 • Inštalácia robota zvyšuje 1,5 násobne produktivitu, kompenzuje zastarané stroje
 • Flexibilná podpora rôznych typov produktov a prispôsobenia výroby, redukuje nebezpečnú prácu ľudí

Zváranie karosérie

Požiadavky

 • Monitorovanie stavu všetkých zariadení počas procesu zvárania

Riešenia

 • Monitorovanie stavu zariadení v reálnom čase zabezpečíme inštaláciou PLC s ohľadom na potrebnú senzitivitu a časovanie aplikácie.
 • O možných poruchách a potrebe preventívnej údržby budete včas informovaný, čím sa znížia prestoje výroby.

Kontrola laku

Požiadavky

 • Manuálna kontrola presnosti a kvality laku zaberá veľa času
 • Chybná kontrola zapríčinená ľudským faktorom
 • Potrebné rozsiahle zručnosti operátora

Riešenia

 • Automatizovaním jednotlivých úloh skrátite čas potrebný na kontrolu kvality.
 • Automatické skenovanie, kontrola presnosti, zaznamenávanie nameraných hodnôt a hromadná kontrola súčiastok výrazne zníži náklady na kontrolné procesy.
 • Kvalita a čas kontroly nie je závislý na zručnostiach operátora.
 • Automatizovanie jednotlivých úloh ušetrí čas, počet operátorov, zlepší produktivitu a ušetrí množstvo nákladov.

Obrábanie a montáž dielov

Požiadavky

 • Chybná montáž alebo chýbajúci krok zapríčinený ľudským faktorom
 • Obrábanie polotovarov v nesprávnom poradí
 • Neistá kontrola vykonaných procesov, ktorými výrobok prešiel

Riešenia

 • Systém pre manažment výroby súčiastok umožní monitorovanie všetkých procesov, ktorými výrobok prešiel.
 • Pri každej súčiastke je overené korektné spracovanie všetkými procesmi v správnom poradí.
 • Manažment a trackovanie výroby prebieha zavedením laserového značenia a čítačiek kódov.
 • Údaje z výroby sú dostupné pre nadradené systémy.

Montáž skla

Požiadavky

 • Chýbajúce rozpoznávanie povrchu skla, na ktorý je potrebné naniesť lepidlo

Riešenia

 • Zabezpečenie správnej pozície trysky laserovým zameriavacím zariadením.
 • Presná korekcia pozície a pohybov trysky.

Externá kontrola

Požiadavky

 • Operátormi vykonávané manuálne a vizuálne kontroly zaberajú veľa času
 • Zaznamenávanie výsledkov kontrol kvôli traceabilite
 • Vývoj špeciálnych programov pre senzory zaberá mnoho času.

Riešenia

 • Automatizácia zavedením senzorov pre gap meranie.
 • História výsledkov kontroly kvality je dohľadateľná v uložených dátach.
 • Menej človeko hodín potrebných pre vývoj jednotného nástroja - inžinierskeho prostredia a vzorových programov.

Komplexné riešenia

Požiadavky

 • Zníženie času potrebného na zotavenie výroby po výskyte chyby
 • Jednoduchá a rýchla pravidelná záloha systémových dát z výroby
 • Realizovanie preventívnej údržby včasným zistením abnormálnych stavov zariadení.

Riešenia

 • Prostredníctvom GOT panelov sa realizuje záloha a obnova dát bez nutnosti použitia počítača, s možnosťou reštartovania systému.
 • Hromadná záloha všetkých dát prostredníctvom integrovaných inžinierskych nástrojov.
 • Systém monitoruje konštantne elektrický prúd a výkon zaraidení, pomáha predchádzaniu nečakaných výpadkov.

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás so svojou požiadavkou vyplnením kontaktného formulára.

Na základe poskytnutých údajov Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovú ponuku. Poskytneme Vám odborné poradenstvo pri výbere produktov a riešení vhodných pre riešenie požadovaných aplikácií.