Bezpečnosť

 

V rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ponúkame komplexné riešenia s využitím bezpečnostných prvkov, vrátane poradenstva, úpravy zariadení, zhodnotenia existujúceho stavu a nápravy.

Integrujeme automatizačné a bezpečnosté technológie do jedného interaktívneho systému pre zlepšenie hospodárnosti a efektívnosti.

  • bezpečnostné PLC a moduly
  • bezpečnostné prvky ako optické závory, lišty, rohože, spínacia technika
  • bezpečnosť pohonov a robotických systémov
  • monitorovanie a riadenie

Kontaktujte nás pre konzultáciu Vašej aplikácie.