Cloud Computing - Cloudové riešenia

IoT – Internet Of Things v priemysle

IoT (Internet Of Things) je v modernom priemysle neoddeliteľnou súčasťou inovácií pre zvýšenie produktivity, kvality, flexibility výroby a minimalizáciu počtu vyrobených nepodarkov. V rámci informačnej platformy s veľkým objemom dát pre IoT je kľúčový práve Cloud Computing. Poskytuje väčšiu flexibilitu, rozšíriteľnosť, lepšiu prístupnosť a konzistenciu dát ako lokálna IT platforma.

V rámci konceptu e-F@ctory ponúka Mitsubishi Electric inovatívne riešenie pre IoT. Spĺňa požiadavky vysokej bezpečnosti, jednoduchého prístupu k rôznym cloudovým službám. Zároveň prostredníctvom vlastných technológií C Controller a MES IT obohacuje funkcie Cloud Computingu o možnosť využitia výhod Edge Computingu.

Edge Computing

Edge Computing umožňuje zjednodušenie IT infraštruktúry podniku vďaka predspracovaniu dát na strane automatizačného riešenia. Dáta sú dokonale zabezpečené a manipulácia s nimi je jednoduchá. Predspracované dáta sa následne využívajú v nadradených Cloudových a riadiacich systémoch.

Zber a predspracovanie dát

Dáta sú zbierané zo senzorov, pohonov, PLC, mechatronických systémov a prístrojov pre monitoring energií. Riešenie pre Edge Computing od Mitsubishi Electric tieto dáta predspracováva, filtruje a analyzuje. Spracovanie dát prebieha priamo v automatizačnom riešení, dáta sa neposielajú do Cloudu. Takéto riešenie dosahuje oproti Cloudu omnoho nižšie oneskorenie a zvyšuje efektivitu.

Optimalizácia výroby na základe dát

Zozbierané dáta sa analyzujú prostredníctvom C kontroléra a MES Interface. Dáta sú prístupné ihneď pre požadované procesy alebo odovzdané riadiacemu výrobnému systému. Využívajú sa pre optimalizáciu, zvýšenie kvality riadenia a simuláciu výroby.

Cloud Computing
Cloud Computing

Cloud Computing a Cloudové služby

Kombinácia Edge a Cloud Computingu umožňuje využitie celej sily IoT v priemysle. V praxi je dostupných množstvo cloudových riešení, špeciálnych a analytických cloudových aplikácií. Mitsubishi Electric e-F@ctory podporuje všetky cloudové služby.

OPC UA Server / Client

Pripojenie k Microsoft Azure

Pripojenie k cloudovej službe Microsoft Azure realizuje otvorený štandard OPC UA prostredníctvom AMQP Client Bridge. Vďaka štandardu OPC UA je cloudový systém menej komplikovaný, robustnejší, bezpečnejší a menej nákladný. Dáta zbierané OPC UA servermi sa prenášajú do Cloudu prostredníctvom premostení – “bridge”.

Mitsubishi Electric - OPC UA Server / Client
Mitsubishi Electric – OPC UA Server / Client

IoT Connector

Zabezpečuje prepojenie výroby s Cloudom. Moduly IoT Connector sú prepojené s riadiacimi jednotkami vo výrobe prostredníctvom Ethernet-u. Vykonávajú obojsmerný prenos dát medzi Cloudom a výrobnými zariadeniami. Toto riešenie je kompatibilné i so zariadeniami tretích strán ako napríklad TIXI.

MAPS

High end platforma MAPS SCADA slúži na prácu s dátami a edge computig. Je priamo kompatibilný s platformou od Microsoftu a inými cloudovými riešeniami. Podporuje štandard OPC UA, VB-Script a iné.

Viac informácií o platforme MAPS.

C Application server

Platforma pre Edge Computing s využitím C Controller za účelom predspracovania výrobných dát pre riadiace procesy. Cloud je využívaný efektívne, do Cloudu sú prenášané iba najdôležitejšie dáta.

Implementácia Edge a Cloud Computingu

Skvelým príkladom implementácie Cloud a Edge Computingu je závod Mitsubishi Electric v Japonskej Kani. Využíva simuláciu výroby s porovnávaním dát z výroby v reálnom čase so simuláciou. Pri vychýlení od simulácie sa aplikujú zmeny vo výrobnom procese. Udržiava sa tak požadovaná kvalita výroby a zabraňuje tvorbe nepodarkov.

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás so svojou požiadavkou vyplnením kontaktného formulára.

Na základe poskytnutých údajov Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovú ponuku. Poskytneme Vám odborné poradenstvo pri výbere produktov a riešení vhodných pre riešenie Vašich požiadaviek.