e-F@ctory

Výroba

Automatizačné produkty pre úroveň výroby využívajú inteligentné technológie umožňujúce  jednoduchú škálovateľnosť a modularitu. Zariadenia zabezpečujú efektívnu komunikáciu, zber, vyhodnocovanie dát a riadenie v reálnom čase s cieľom zvýšenia efektivity, objemu výroby a dosiahnutia nižších nákladov.

Edge computing

Technológia Edge computingu sa sústredí na zber dát z jednotlivých zariadení výroby prostredníctvom vysoko rýchlostných sietí. Dáta sa spracúvajú v reálnom čase platformou Edgecross, ktorá poskytuje okamžitý výstup pre zariadenia. Aplikácia Edge computingu podporuje nadradené IT systémy vrátane Cloud pre efektívnu prácu s dátami.

IT systémy

V rámci e-F@ctory ponúka Mitsubishi Electric systémy pre monitorovanie a riadenie procesov vo výrobe, inžiniering a manažment životného cyklu produktov (PLM – Product Lifecycle Management), SCADA, HMI, spracovanie, analýzu dát a súvisiace procesy. Cieľom systémov je zrýchlenie inžinieringu, zlepšenie manažmentu, údržby, efektivity procesov a výroby za účelom zníženia nákladov a dosiahnutia vyššej kvality. Dôraz je kladený i na budúce rozšírenie výroby. IT platformy Mitsubishi Electric dokážu ušetriť do 50% nákladov životného cyklu.

Kľúčové technológie

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás so svojou požiadavkou vyplnením kontaktného formulára.

Na základe poskytnutých údajov Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovú ponuku. Poskytneme Vám odborné poradenstvo pri výbere produktov a riešení vhodných pre riešenie požadovaných aplikácií.