Elektronika

Práca v prostredí s elektronikou a elektrickým poľom vyžaduje zložité manuálne úkony. Častým problémom je automatizácia nakladania dielov, implementácie, montáže plošných spojov a zariadení. Pri týchto úkonoch dochádza k chybám ľudského faktora čo znižuje kvalitu a plynulosť výroby.

Koncept inteligentnej továrne e-F@ctory realizuje robotické riešenie vybavené snímačmi a podpornými systémami. Cieľom je čo najväčšia miera automatizácie, zvýšenie kvality, efektivity a minimalizácia chýb vo výrobe.

Dokladanie súčiastok

Problém

 • Doloženie a vzatie chybných súčiastok
 • Zastavenie výroby pre nedostatok dielov

Riešenie

 • Prevencia chýb so systémom pokynov a pracovného postupu
 • Včasné varovanie o nedostatku dielov pomocou indikátora stavu

Brúsenie a leštenie

Problém

 • Komplikované úpravy za účelom obrábania výrobkov rôznych tvarov
 • Opotrebenie nástrojov

Riešenie

 • Skrátenie času spustenia aplikácie učením robota teaching boxom
 • Detekcia opotrebenia nástrojov snímačom

Montáž zariadení

Problém

 • Nesprávna montáž v rámci výroby mnohých produktov v malom objeme

Riešenie

 • Prevencia chýb so systémom pokynov a pracovného postupu
 • Optimalizácia podľa stavu výroby

Kontrola kvality

Problém

 • Pripojenie konektorov k testovacím zariadeniam musia vykonávať ľudia

Riešenie

 • Plne automatizovaná kontrola zavedením robota so snímačom sily

Balenie

Problém

 • Balenie musí byť prispôsobené výrobku, je potrebná korekcia dĺžky rezu

Riešenie

 • Zjednodušenie mechanizmu baliaceho, rezacieho zariadenia a korekcie

Vizualizácia výroby

Problém

 • Vizualizácia stavu výroby je časovo náročná
 • Indikátory stavu nie je možné inštalovať iba kvôli potrebe vizualizácie výroby

Riešenie

 • Vizualizácia stavu výroby na rôznych zariadeniach (veľké obrazovky, tablety, počítače, HMI a iné )
 • Systém s jednoduchým zavedením a pokročilými funkciami vizualizácie (pridaná hodnota)

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás so svojou požiadavkou vyplnením kontaktného formulára.

Na základe poskytnutých údajov Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovú ponuku. Poskytneme Vám odborné poradenstvo pri výbere produktov a riešení vhodných pre riešenie požadovaných aplikácií.