Energetický manažment a optimalizácia spotreby energie

Optimalizácia spotreby energie - Mitsubishi Electric

Riešenie pre energetický manažment – Energy Control Pack (ECP) slúži na optimalizáciu spotreby energie pre koncových zákazníkov i systémových integrátorov. Tretia generácia riešenia ECP je zárukou dobre odladeného a dlhodobo spoľahlivého riešenia. 

Hlavnou úlohou je obmedzenie spotreby energie v priebehu času a riadenie maximálneho odberu kvôli optimalizácii nákladov. Plne integrovaný energetický manažment vám ušetrí do 15% nákladov na energie, zatiaľ čo kvalita výroby, produktivita a spoľahlivosť výroby ostanú zachované.

Komplexný systém ECP je určený pre energetické systémy ako je vzduch, voda, olej, plyny, kúrenie, odsávanie a iné.

Zber dát zo všetkých úrovní

Pre optimalizáciu spotreby energie je potrebná transparentnosť spotreby energie v rámci podniku. Energy Control Pack zbiera aktuálne dáta z bodov spotreby energie pre analýzu na všetkých úrovniach, od výroby po najvyššiu úroveň. Záťaž je detekovaná rýchlo a prispôsobená automaticky. Teplota je taktiež kontrolovaná automaticky v reálnom čase, čím sa dosiahnu výrazné úspory energie.

Energetický manažment s out of the box riadením

Riešenie pozostáva z riadiacich modulov, ktoré sú vybrané, konfigurované a škálované pre konkrétnu existujúcu alebo novú aplikáciu. Ide o spojenie softvéru, hardvéru a dokumentácie pre out of the box energetický manažment.

Energetický manažment
Energetický manažment

Jednoduchá integrácia

Energy Control Pack je plne testovaný, vďaka čomu je inštalácia a uvedenie do prevádzky jednorazovou záležitosťou. Pri prvom spustení systému je aplikácia optimalizovaná na 80%, priebežne môže byť dosiahnutá optimalizácia až 100% počas prevádzky.

ECP nevyžaduje pri inštalácii komplexné programovanie. Potrebné parametre sa nastavia prostredníctvom HMI / GOT. Po uvedení do prevádzky zobrazuje terminál aktuálne zozbierané dáta.

Architektúra hardvéru

 • PLC Mitsubishi FX3U alebo Q série s Energy Control algoritmom
 • Rôzna záťaž je meraná prístrojmi (ME96, NSR, Wi-LEM, FR-700) pripojenými k PLC s predpripravenými komunikačnými funkčnými blokmi
 • Používateľsky orientované HMI a GOT terminály prepojené s PLC. Slúžia na nastavenie a monitorovanie aplikácie.
 • Voliteľne SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) webová aplikácia umiestnená na samostatnom serveri pre zlepšenie použiteľnosti.

Podpora životného cyklu

Energy Control Pack je optimalizovaný pre integráciu do nových i existujúcich aplikácií pre podporu počas celého životného cyklu.

Súčasti Energy Control Pack

 • Štandardné tendrové texty
 • Štandardné výkresy pre projektový tender (EPLAN)
 • BOM (bill of materials) – kusovníky
 • Štandardné programy pre HMI, energetické meracie prístroje, frekvenčné meniče, PLC vrátane Energy Management algoritmov vlastnených zákazníkom
 • Štandardná FAT a SAT dokumentácia
 • Štandardná dokumentácia pre údržbu
 • Energy Control Pack algoritmus

Energy Control Pack Algoritmy

Hlavným údajom pre systém energetického manažmentu ECP je hranica spotreby, ktorá nemôže byť prekročená počas stanoveného časového intervalu. Dočasne môže byť spotreba vyššia, avšak nie dlhšie ako stanovený časový interval a zároveň priemerná spotreba neprekračuje stanovenú hranicu spotreby energie. Interval môže byť nastavený napríklad na 10 minút.

Optimalizácia spotreby energie - Treshold - hranica spotreby
Optimalizácia spotreby energie - Treshold - hranica spotreby

Energetický manažment v 4 krokoch

Ušetrite značnú časť nákladov dobrým energetickým manažmentom.

Energetický audit

Zistíme aktuálnu spotrebu energií. Súčasťou auditu sú procesy od vyhodnotenia faktúr po zistenie závislostí medzi procesmi a požiadavkami, monitorovanie zariadení v normálnom stave a špičke.

Štúdie a výpočty

Štúdie obsahujú rôzny stupeň detailov s identifikovaním všetkých prvkov, ktoré ovplyvňujú energetickú bilanciu. Zahŕňajú analýzu nákladov, úžitkov, výpočet návratnosti.

Dlhodobá stratégia

Na základe štúdií spoločne stanovíme dlhodobo udržateľnú stratégiu a určíme prostriedky potrebné pre efektívny energetický manažment. Odporučíme Vám vhodný hardvér pre realizáciu.

Integrácia

Po odsúhlasení stratégie a štúdií nasleduje integrácia. Poskytneme Vám plnú podporu pri projektovaní a uvedení energetického manažmentu do prevádzky.

Možnosti konfigurácie

ECP Compact

Jednoduchý systém pozostávajúci z jedného PLC, ktoré dokáže riadiť až 16 záťaží. Softvér automaticky zbiera a analyzuje nevyhnutné dáta.

Určenie: Koncový zákazník, systémový integrátor.

Počet záťaží: 16

ECP Modular

Komplexný systém s viac ako 16 záťažami, ktoré sú umiestnené na viacerých miestach. Inštalácia obsahuje viacero PLC, z ktorých je jedno nastavené ako master, ostatné ako slave.

Určenie: Systémový integrátor.

Počet záťaží: 16 >

ECP Open

Otvorené koncové systémy umožňujú najkomplexnejšie aplikácie. Vyžadujú projektový počínajúc štúdiou realizovateľnosti obsahujúcou definované ciele návratnosti investície (ROI). Štandardne je ECP pripojené k energetickým systémom ako vzduch, plyn, olej, voda, vykurovanie alebo odvetrávanie.

Určenie:

Počet záťaží: Individuálne