Energetika

V energetike je hlavnou požiadavkou minimalizovanie výpadkov a dosiahnutie úspor vzhľadom na prísnu cenovú politiku. Zároveň sa do popredia dostávajú čím ďalej tým viac obnoviteľné zdroje s potrebou manažmentu na diaľku.

Dlhoročné know-how

Výzvy v oblasti energetiky Vám pomôžeme splniť riešeniami na mieru s automatizačnými produktami Mitsubishi Electric pre energetiku, nízko, stredno a vysokonapäťové systémy.

Energetické riešenia zahŕňajú široké portfólio automatizačných produktov a výkonný softvér od Mitsubishi Electric sú osvedčené v elektrárňach po celom svete. Spĺňajú náročné požiadavky prevádzkovateľov, údržby a EPC (Energiespar Contracting) dodávateľov zariadení.

Decentralizované riadiace systémy

Riadiace systémy Mitsubishi Electric využívajú elektrárne po celom svete. Sú obľúbené najmä vďaka optimálnej disponibilite, škálovateľnosti a flexibilite.

Zahŕňajú procesné manažérske systémy, prepojenie s podnikovou úrovňou, automatizačnú techniku, prístrojové vybavenie, stredno a vysoko napäťové prístroje. Jednotlivé komponenty podporujú spoľahlivé sieťové systémy.

Riadenie a ochrana turbín

Parné turbíny musia byť riadené optimálne kvôli dosiahnutiu vysokej efektivity a precízne kvôli citlivosti na prevádzku. Vyžadujú prísnu ochranu pre zabezpečenie spoľahlivosti počas 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Riadiaci systém Turbiset zabezpečuje riadenie, prevádzku a ochranu parných turbín. Riešenie je postavené na hardvéri PLC, HMI od spoločnosti Mitsubishi Electric, ktorá je lídrom na trhu automatizácie.

Kompatibilita

Turbiset je kompatibilný s akýmkoľvek výrobcom turbíny. Integrácia je jednoduchá a bezproblémová.

Súčasti systému

Súčasťou dodaného systému môže byť celý hardware s regulačnými schémami, PLC programami, funkčnými diagramami PLC programov, prostredím pre simulovanie procesov v turbíne, lokálne HMI aplikácie, schémy kabeláže a školiaci materiál.

Počas celého životného cyklu turbíny môžete prispôsobiť riadiaci systém na aktuálne štandardy, zvýšiť efektivitu so zárukou vysokej spoľahlivosti a disponibility.

Konfigurácia Turbisetu obsahuje:

  • parný regulátor
  • tlakový regulátor pre vyvíjanú paru
  • predtlakový regulátor pary
  • obmedzovací regulátor
  • regulátor teploty
  • ochranu turbíny
  • simuláciu procesov v turbíne
  • HMI aplikáciu

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás so svojou požiadavkou vyplnením kontaktného formulára.

Na základe poskytnutých údajov Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovú ponuku. Poskytneme Vám odborné poradenstvo pri výbere produktov a riešení vhodných pre riešenie požadovaných aplikácií.