Inovatívny kolaboratívny robot Melfa Assista prichádza na trh

Čerstvou novinkou Mitsubishi Electric je kolaboratívny robot MELFA ASSISTA, ktorý je prvým cobotom z dielne firmy. Robot s kódovým označením RV-5AS-D prináša extrémnu presnosť až na ±0,03 mm, ako je pri robotoch Mitsubishi Electric zvykom. Aj vďaka dosahu 900 mm patrí k najlepším vo svojej triede kolaboratívnych robotov s nosnosťou 5 kg.

Ako jediný kolaboratívny robot na trhu spĺňa požiadavky všetkých noriem pre kolaboratívnu robotiku.

Jednoduchšie programovanie

Cobot je používateľsky prívetivý vďaka extrémne jednoduchému programovaniu pohybov robota prostredníctvom blokových diagramov (drag & drop funkcionalita) a 3D simuláciou operácií priamo v prostredí programu RT Visual Toolbox. Drag & drop funkcionalitou operátor vytvorí z blokových diagramov sekvenciu akcií, ktoré robot vykonáva. V blokoch sú zahrnuté i ostatné zariadenia vrátane vision systémov (kamery) a gripperov.

Pre učenie cobota je možné využiť i kontrolný panel umiestnený priamo na robotickom ramene. Ovládanie je intuitívne tak, aby to zvládol i operátor, ktorý nie je expertom na robotiku alebo programátor.

Rýchle programovanie pomáha minimalizovať náklady vynaložené na návrh, programovanie a TCO

Rýchle nastavenie

Kolaboratívny robot Melfa Assista ponúka okrem uvedených spôsobov programovania / učenia i direct control mód pre rýchle nastavenie (podobný teaching módu), v ktorom operátor manuálnym poziciovaním robota učí nové pozície. Tie môžu byť uložené do sekvencie pohybov a využité pre činnosť robota miesto programovania.

Vysoká bezpečnosť

Okrem vyspelých technológií je dôležitá najmä bezpečnosť. Spĺňa medzinárodné bezpečnostné a robotické štandardy ISO 10218-1 a ISO/TS15066.

Pre indikáciu aktuálneho stavu využíva kolaboratívny robot 6 farebný LED kruh umiestnený v prednej časti ramena. Každá farba signalizuje iný stav (vykonávanie zvolenej operácie, alarm, chyby, a iné). Cobot je zároveň vybavený snímačmi, ktoré v prípade možnej kolízie s operátorom alebo iným strojom robot zastavia. Pre opätovné zastavenie a spustenie robota sa využívajú klávesy umiestnené v prednej časti robotického ramena, využívané taktiež na učenie nových úloh.

Vďaka prehľadnej signalizácii stavov priamo na ramene cobota nie je potrebné využívanie ďalších monitorovacích zariadení, čím šetríte náklady na prevádzkovanie.

Predstavenie cobota Melfa Assista vo videu

 

Viac informácií o kolaboratívnych robotoch MELFA ASSISTA si môžete pozrieť na stránke produktu.