Adresa

Bratislavská 54/129 911 05 Trenčín

Kontakt

+421 910 920 789

Email

simap@simap.sk

SIMAP GROUP, a.s.

Bratislavská 54/129 
911 05 Trenčín
Slovenská Republika

Tel: +421 32 743 0472
Mobil: +421 910 920 789
e-mail: simap@simap.sk

IČO: 51185164
IČ DPH: SK2120620887

Č.účtu: 4174174172/7500, ČSOB, a.s. Trenčín

IBAN: SK38 7500 0000 0041 7417 4172
SWIFT: CEKOSKBX


Obchodné oddelenie: obchod@simap.sk

    Získajte cenovú ponuku

    Kontaktujeme Vás a navrhneme vhodné riešenie.