Lineárny dopravníkový systém

Mitsubishi Electric - Linear transfer system

Dopravníkový systém Linear Transfer System (LTS) je riešením pre inteligentný transport súčiastok vo výrobe s využitím technológií priemyslu 4.0. Ide o najpokrokovejšie riešenie v celosvetovom meradle. Využíva Smart Carriages (dopravné bunky) umožňujúce flexibilnú integráciu. Bunky sú riadené autonómne na základe informácií o svojom cieli a trase.

Potreby trhu: Krátka odozva na nové trendy trhu, požiadavky na prispôsobenie, zníženie cien. 

Riešenie Conveyor Systému LTS: Prekonfigurovateľné linky umožňujúce mix viacerých produktov, zlepšené TCO – celkové náklady vlastníctva.

Dopravníkový systém LTS (Conveyor System)

 • obsahuje napájanie dopravníkov
 • spĺňa najmodernejšie bezpečnostné štandardy
 • trasy sú ľubovoľne konfigurovateľné
 • prediktívna údržba
 • energetická efektivita
 • vytvorené zo štandardných komponentov

Multi produktová inteligentná linka

 • Smart Carriage (inteligentná bunka) zvolí najvhodnejšiu cestu pre dosiahnutie cieľovej stanice
 • Výrobky môžu byť spracovávané priamo na bunke
 • Sledovanie stavu výrobku v čase v rámci dopravníka
 •  Zníženie ceny riešenia vďaka bezbariérovému bezpečnostnému návrhu
 • Prediktívna údržba, efektivita energie, jednoduchá parametrizácia

Dopravníkový systém LTS a Internet of Things – IoT

Početné dáta produkované dopravníkovým systémom LTS a Smart Carriage sú prostredníctvom IoT dostupné pre spracovanie FA-IT platformou a nadradené systémy.

 • Podpora zariadení rôznych výrobcov a sietí.
 • Podpora rôznych IT softvérov.
 • Podpora rôznych dátových úložísk a formátov.
 • Podpora rôznych Cloudových riešení.
Linear Transfer System - IoT

Autonómne rozhodovanie v reálnom čase

Linear Transfer System umožňuje zostavenie výrobnej linky v reálnom čase na základe autonómneho rozhodovania.

Dopravníkový systém je vybavený technológiou Servo Motion, ktorá umožňuje samostatné riadenie akcií – napríklad synchronizáciu s robotmi. So Smart Carriage komunikuje systém bezdrôtovo.

Smart Carriage bunka si ukladá informácie o dráhe a stave spracovania výrobku umiestneného na dopravníku. Systém dostáva inštrukciu cieľa, kam má byť výrobok dopravený. V priebehu sa rozhoduje samostatne a zvolí optimálnu dráhu. Komunikuje s nadradenými MES systémami a databázami pre získanie nevyhnutných dát.

Smart Carriage bunky

Technológie Smart Carriage bunky poskytujú väčšiu flexibilitu baliacich procesov. Umožňujú zhotovenie aplikácie s bezkonkurenčnou individualizáciou pre koncového zákazníka a možnosťou výroby malých sérií výrobkov.

Bezpečný pohyb bez kolízií

Smart Carriage je vybavená skenerom, ktorý dáva pozor na vstup obsluhy do bezpečnostnej oblasti. Na pohyb reaguje znížením rýchlosti. Vďaka tomu je systém vhodný aj pre otvorené prostredie bez stien. Integrované je i STO, SLS a špeciálna technológia pre zabránenie kolíziam aj pri vysokej rýchlosti.

Parametre

 • Rýchlosť 4 m/s pri záťaži 5kg, pri zníženom zrýchlení 4 m/s so záťažou 12kg
 • Vlastný zdroj 24 V DC – možnosť napájať senzory, akčné členy, chápadlá

Horizontálna aj vertikálna linka

Smart Carriages sú vhodné pre vertikálnu i horizontálnu linku. Počas prevádzky sa prispôsobia typu výrobnej linky vďaka možnosti prepínania medzi oboma druhmi. Vďaka tomu môžu pracovať s viacerými výrobkami a vykonávať viacero krokov v náročných výrobných procesoch.

Nonstop vyťažené

Väčšie vyťaženie je vďaka veľkej flexibilite možné dosiahnuť automatickým nakonfigurovaním pre rôzne stanice.

Paralelné linky

Smart Carriages sa môžu presúvať medzi viacerými paralelnými linkami. Táto funkcionalita zvyšuje flexibilitu a efektivitu aplikácií.

Ukážka lineárneho dopravníkového systému Linear Transfer System

Lineárny dopravníkový systém s inteligentným riadením toku súčiastok vytvorený v spolupráci partnerov e-F@ctory Alliance APT Automation a Mitsubishi Electric.

Smart Carriages – Prepnutie medzi paralelnými dráhami

Smart Carriage sa môže presúvať v rámci lineárneho dopravníka (Conveyor System) medzi paralelnými výrobnými linkami a vykonávať tak rozdielne činnosti.

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás so svojou požiadavkou vyplnením kontaktného formulára.

Na základe poskytnutých údajov Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovú ponuku. Poskytneme Vám odborné poradenstvo pri výbere produktov a riešení vhodných pre riešenie Vašich požiadaviek.