Poka Yoke riešenia

 

Eliminácia chybovosti obsluhy je jednou z primárnych úloh zvyšovania kvality v priemyselnej výrobe. Mitsubishi Electric ponúka sadu riešení pre navádzanie operátora pre odoberanie a montáž.

Pre kontrolu správnosti systém používa kombináciu indikačných svetiel, dotykových senzorov, optických závor a dverových mechanizmov. Pre zobrazenie inštrukcií a feedback pre operátora sú použité HMI displaye s vysokým rozlíšením, systém tiež využíva škálovateľné riadenie podľa náročnosti aplikácie.

Systém poskytuje LEAN stratégiu v prevencii ľudských chýb a merateľnú kvalitu a výkonnosť pre všetky manuálne montážne aplikácie. Takisto je možné systém priamo prepojiť s MES aplikáciami a dodať potrebné dáta do systému výroby.

Výsledkom je vysoká efektivita, transparentnosť a stopovateľnosť manuálne montovaných výrobkov.