Potravinárstvo

Varenie piva

Varenie piva a výroba sladu zahŕňa množstvo sub procesov. Napríklad udržiavanie správneho pH, teploty, vlhkosti, tlaku a ostatných veličín. Tieto procesy vyžadujú precízne riadenie pre dosiahnutie požadovanej kvality.

Využitím produktov a technológií priemyselnej automatizácie od Mitsubishi Electric získate riešenie pre riadenie všetkých procesov a zabezpečenie výroby kvalitných produktov.

Aplikácie

 • Presné riadenie premenných viacerých procesov.
 • Flexibilné riešenie pre rôzne typy piva (manažment receptov).
 • Manažment dát na úrovni celej výroby.
 • Zníženie celkových nákladov výroby.

Ideálny systém zrealizujete kombináciou šírokej palety produktov Mitsubishi Electric.

Nová generácia softvéru supervízorného riadenia a zberu dát (SCADA) podporuje e-F@ctory. Poskytuje množstvo vizualizácií a prepojení s automatizačnými komponentami.

Zlepšenie kvality a produktivity prebieha implementáciou systému SCADA do procesov ako je manažment výroby a kontrola kvality.

Znížte čas strávený vývojom vďaka integrácii intuitívneho inžinierskeho nástroja pre riadenie procesov.

GX Works 3 je integrovaný inžiniersky nástroj pre PLC MELSEC iQ-R série. Zjednoduší programovanie a riadenie systému vďaka funkčným blokom, značkovaniu procesov, zdieľaniu premenných a jednoduchej štruktúru programov.

Riadiace CPU obsahuje pokročilý algoritmus pre PID reguláciu a zároveň slúži ako hlavný riadiaci modul. PLC série MELSEC iQ-R sú schopné riadiť veľké PID slučky pokročilým algoritmom pre riadenie PID ako napríklad 2 stupne voľnosti PID. Podpora sample PI, auto-tuningu, riadenie hlavných procesov a podprocesov súčasne.

Pre dátový manažment sa využíva interná databáza CPU. Ide o jednoduché a cenové efektívne riešenie pre manažment výroby.

Plnenie fliaš

Produkty Mitsubishi Electric spĺňajú požiadavky pre zlepšenie produktivity plniacich aplikácii. Zabezpečia vysokú presnosť a rýchlosť riadenia trysiek pri plnení fliaš a nádob.

Aplikácie

 • Vysoko rýchlostné plnenie vďaka presnému riadeniu trysky.
 • Kompaktná veľkosť zariadení.
 • Jemné nasadenie uzáveru.
 • Vzdialené monitorovanie - menej vyťažený operátor.

Riadenie je realizované softvérovou synchronizáciou jednotlivých komponentov ako alternatíva k mechanickému riadeniu. Elektronické riadenie hriadeľa, riadenie kontaktu trysiek s kvapalinou, množstva tekutiny a ostatných funkcií je jednoduché a precízne.

Čas uzatvárania fliaš môže byť skrátený riadením točivého momentu a rýchlosti rotačnej osi uzáveru. Riadenie cyklu uzatvorenia fľaše je realizované bez dodatočného senzoru točivého momentu. Tákáto aplikácia znižuje potrebný počet zariadení na nevyhnutné minimum.

Zmena materiálov, plneného množstva, nádoby a iných parametrov je realizovaná jednoducho, aby šetrila čo najviac nákladov.

Informácie receptu (napr. typ nádoby) sú uložené v riadiacom paneli GOT (HMI), umožňujúcom zápis nevyhnutných dát priamo do kontroléra. Na paneli si môžete zobraziť zoznam nastavení receptu.

Stav zariadení umiestnených v prostredí, kde je sťažený prístup operátorov môžete monitorovať na diaľku.

Riešenie je vhodné najmä pre čisté miestnosti a časti výroby s vysokou hlučnosťou. Monitorovanie prebieha prostredníctvom operátorských panelov GOT (HMI), ktoré podporujú vizualizáciu celej výroby a zariadení na diaľku.

Značenie

Proces značenia dátumu spotreby, sériového čísla a aplikácia produktových etikiet je dôležitý traceabilitu produktov, ingrediencií a koncových zákazníkov. Požiadavkou je vysoká presnosť značenia.

Aplikácie s produktami Mitsubishi Electric zabezpečia kontinuálnu kvalitu v aplikácii pre značenie produktov a aplikovanie etikiet. Kľúčom k splneniu požiadaviek na kvalitu je precízna vysoko rýchlostná synchronizácia dopravníkov bez porúch.

Aplikácie

 • Aplikovanie etikiet s vysokou presnosťou
 • Kompaktné zariadenia šetriace energiu
 • Precízne značenie nevyhnutné pre traceabilitu
 • Bezpečné a nezávadné systémy pre potravinárstvo

S množstvom inovatívnych produktov Vám pomôžeme zrealizovať ideálny systém na mieru.

Kombinácia synchronizovaného riadenia a riadenia hriadeľa zabezpečuje vysokú presnosť etiketovania synchronizovaného s rýchlosťou dopravníka.

Synchronizácia je zabezpečená softvérom ako alternatíva k mechanickému riadeniu (prevodovky, hriadele, prevody…). Takéto riešenie šetrí náklady a zvyšuje spoľahlivosť vďaka použitiu minimálneho potrebného množstva prístrojov.

Kompenzovaním chýb pozície rezacej osi a chýb materiálu počas lepenia etikiet sa výrazne zvýši kvalita etiketovania.

Aktuálna pozícia servo motora je zistená na základe vstupov zo senzora, ktorý detekuje označenia materiálu pohybujúceho sa vysokou rýchlosťou na dopravníku. Kompenzovaním chýb pozície materiálu sú rezy presné a vykonané v správnych miestach.

Mikro PLC s vynikajúcim výkonom a pokročilými vstavanými funkciami poskytujú vysoký výkon s minimálnymi rozmermi PLC kontrolérov. Séria PLC MELSEC iQ-F je vybavená vysoko rýchlostnou systémovou zbernicou a podporou mnohých sietí. Dostupné sú i rozširovacie moduly.

Kontrola kvality

V potravinárstve je prioritou vysoká kvalita a rýchlosť výroby. Vzniká tak požiadavka zníženia prestojov a vzniknutých nepodarkov. S produktami Mitsubishi Electric Vám pomôžeme zabezpečiť efektívnu a nízko nákladovú kontrolu kvality, ktorá Vám pomôže zabezpečiť požadovanú kvalitu vyrábaných produktov.

Aplikácie

 • Diverzifikovaná a presná kontrola produktov
 • Jednoduchý zber a manažment dát
 • Precízne odstránenie nepodarkov
 • Jednoduchá integrácia do hlavného riadiaceho systému výroby

Vďaka širokej palete produktov Vám pomôžeme zrealizovať riešenie na mieru pre konkrétnu aplikáciu.

Senzory podporujú pripojenie cez Ethernet a sieť CC-Link IE Field Network Basic pre jednoduchú integráciu s ostatným automatizačným vybavením.

S komponentami Mitsubishi Electric dokážeme vytvoriť komplexný systém pre kontrolu kvality. Na rozdiel od dvoch separátnych systémov kontroly kvality ušetríte náklady na inžiniering.

PLC rady MELSEC iQ-R poskytujú vysoko rýchlostné riadenie I/O so schopnosťou riadenia programov rádovo v mikrosekundách. Asynchrónne reakcie CPU na I/O a riadiacej zbernice poskytujú mimoriadny výkon a minimalizáciu spracovávania dát v čase. V spojení s konfiguračným nástrojom GX Works 3 je návrh procesov jednoduchý, šetrí celkové náklady na vývoj.

Dopravníky

Dopravníky sú súčasťou každej výrobnej linky. Spájajú všetky procesy ako plnenie, kontrola kvality, balenie a príprava na expedíciu. Prepravujú objekty rôznej veľkosti a váhy, preto musia mať stabilne riadené motory aj počas vysokej záťaže.

Sortiment Mitsubishi Electric ponúka širokú škálu motorov, riadiacich zariadení pre zaistenie stabilného a úsporného transportu výrobkov.

Aplikácie

 • Stabilný prepravný výkon
 • Jednoduchá konfigurácia - moduly
 • Riešenie s úsporou energie
 • Nízky hluk a vibrácie

Riadenie s vysokou presnosťou a schopnosťou vysokého točivého momentu z 200% pri 0.5 Hz (3.7K alebo menej).

Akcelerácia je rýchla aj pod vysokou záťažou z malej rýchlosti. Možnosť voľby jemnej akcelerácie.

Operácie frekvenčného meniča sú jednoducho prispôsobiteľné podľa požiadaviek strojov. Všetky zariadenia môžu byť riadené jediným frekvenčným meničom.

Sprevodované motory Mitsubishi Electric spĺňajú najvyššie štandardy. Pri aplikácii s frekvenčným meničom poskytujú motory konštantný krútiaci moment už od nízkych rýchlostí. Sú úsporné a zároveň vysoko výkonné. Pomáhajú znížiť celkové náklady TCO.

Balenie výrobkov

Procesy v rámci balenia výrobkov vyžadujú riadenie s vysokou presnosťou. Komponenty Mitsubishi Electric zlepšia produktivitu výroby a prestoje vďaka bezpečnejšiemu vybaveniu a preventívnej údržbe.

Aplikácie

 • Plynulé balenie
 • Systém s bezpečnou konfiguráciou
 • Malé rozmery vybavenia
 • Menšie vyťaženie pracovníkov údržby

Optimálne nastavenie je zabezpečené v krátkom čase. Výkon stroja je využívaný na maximum vďaka pokročilej funkcii na potlačenie vibrácií.

Programovateľné kontroléry MELSEC iQ-F sú vybavené komunikačným portom RS-485. Vďaka špeciálnemu programu je konfigurácia frekvenčného meniča jednoduchá. Šetrí čas potrebný na vývoj programov.

O ochranu zariadení a bezpečnosť operátorov sa postará bezpečnostný procesor a bezpečnostné zariadenia. Zabraňujú zraneniu operátora pri prechode na iné miesto ako je určené pre vykonávanie pracovných činností.

Plynulosť výroby je závislá od správne načasovanej údržby. Automatizačné komponenty Mitsubishi Electric využívajú dáta pre predvídanie porúch a plánovanie údržby v optimálnom čase. Zabraňujú neplánovaným prestojom, čím zabezpečujú lepšiu plynulosť výroby.

Paletizácia

Posledným krokom pred expedíciou je dôkladná paletizácia produktov. V procese paletizácie sú dopravené zabalené produkty uložené na palety podľa špecifikovaného vzoru.

Zavedením optimálneho automatizovaného systému vyriešite množstvo problémov spojených s paletizáciou. Automatizácia zároveň prináša dosiahnutie úspor a zníženie času potrebného na paletizáciu produktov.

Aplikácie

 • Výrazne nižšia potreba pracovnej sily ľudí
 • Flexibilná konfigurácia a rozloženie
 • Skrátenie času balenia
 • Balenie s ohľadom na bezpečnosť

Zavedením robotov do procesu paletizácie znížite počet pracovníkov potrebných na vykonávanie ťažkej manuálnej práce. Vysoko rýchlostné riadenie pohybov robota s optimálnym riadením podľa zaťaženia umožňuje plynulú paletizáciu. Šetrí čas, náklady a zvyšuje produktivitu paletizácie.

Prostredníctvom kontroléra robota je možné ovládať až 8 prídavných osí. Konfigurácia robota a koordinácia pohybov so zariadeniami alebo ľuďmi prebieha jednoducho prostredníctvom teaching boxu. Vďaka jednoduchému nastaveniu môžete jedného robota použiť pre viacero operácií a aplikácií.

Pokročilejšie operácie vyžadujú pre plynulosť výroby koordináciu priemyselných zariadení s robotmi. Medzi kontrolérmi (PLC) a robotmi sú dáta vymieňané v reálnom čase. Schopnosť zdieľať množstvo dát súčasne zlepšuje plynulosť výroby.

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás so svojou požiadavkou vyplnením kontaktného formulára.

Na základe poskytnutých údajov Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovú ponuku. Poskytneme Vám odborné poradenstvo pri výbere produktov a riešení vhodných pre riešenie požadovaných aplikácií.