Prediktívna údržba - Smart Condition Monitoring

Prediktívna údržba - Smart Condition Monitoring

Systém prediktívnej údržby Smart Condition Monitoring (SCM) realizuje čoraz viac rastúcu potrebu zvýšenia efektivity a digitalizácie výroby. Obsahuje technológie, ktoré maximalizujú spoľahlivosť, disponibilitu výroby, minimalizujú prestoje a zjednodušia údržbu vďaka včasnému predvídaniu porúch.

Na rozdiel od klasických monitorovacích systémov prediktívnej údržby so senzormi, ktoré indikujú vzniknutú poruchu na zariadení, analyzuje SCM nie len dáta o strojoch, ale i premenné závislé od vibrácií. Dokáže tak lepšie predpovedať, kedy nastane porucha. Systém upozorní personál na druh, závažnosť závady, zabezpečí signalizáciu alarmov a poskytne nápovedu pre odstránenie závady.

Systém Smart Condition Monitoring (SCM) monitoruje, analyzuje jednotlivé agregáty a vyhodnocuje zariadenia. Pre vyhodnocovanie sú použité dáta zo senzorov, ktoré sú prostredníctvom Ethernetu zaslané do riadiacej jednotky senzorov. Tá slúži pre detailnú analýzu a monitorovanie stavu zariadení.

Riadiaci systém prediktívnej údržby

Všetky senzory sú pripojené do riadiaceho systému, vďaka čomu dokáže riadiaca jednotka rozpoznávať abnormálne prevádzkové stavy. Pre jednotlivé stavy je možné nastaviť alarmy, ktoré po dosiahnutí nastavených podmienok spustia výstrahu a signalizujú potrebu kontroly zariadenia.

Detailná analýza a diagnostika dát

Zozbierané dáta podliehajú detailnej diagnostike a analýze. Výsledkom sú odporúčania pre vykonanie údržby a opatrení na konkrétnych zariadeniach. Systém poskytne personálu detailný popis chýb, príčinu vzniku a nápovedu ako postupovať pri odstránení závady. 

Dáta prediktívnej údržby môžu byť využité i pre nadradené systémy pre ďalšie spracovanie a analyzovanie.

Funkcie

 • Detekcia poškodenia ložísk
 • Detekcia nerovnováhy
 • Detekcia chybných nastavenia
 • Detekcia chýbajúceho maziva
 • Meranie teploty
 • Detekcia kavitácie
 • Detekcia výpadkov fáz
 • Detekcia rezonančnej frekvencie
 • Trend vývoja porúch
 • Textové správy o stave zariadení
 • Alarmy
 • Nápoveda pre odstránenie závady

Prediktívna údržba pre rotačné aplikácie s ložiskami

 • Elektromotory a elektromotory s prevodovkami
 • Vákuové a kvapalinové čerpadlá
 • Ventilátory a vetráky
 • Prevodovky
 • Kompresory
 • Vretená a obrábacie stroje
 • Separátory a dekantéry

Výhody

 • Signalizácia prediktívnej údržby včas pred výpadkom (plánovateľné mesiac pred výpadkom)
 • Spoľahlivé online monitorovanie zariadení
 • Inteligentné monitorovanie procesov (zaznamenávanie parametrov v korelácii s vibráciami)
 • Jednoduchá integrácia
 • Intuitívne ovládanie 
 • Zjednodušenie údržby vďaka nápovedám
 • Dlhodobá dostupnosť zozbieraných dát
 • Flexibilita a dobrá rozšíriteľnosť systému
 • Pokročilá diagnostika zariadení (podpora vzdialených cloudových služieb)

Prediktívna údržba s balíkom Smart Condition Monitoring

V spolupráci s Mitsubishi Electric zabezpečujeme riešenia prediktívnej údržby pre integráciu do nových i existujúcich aplikácií. Riešenie prediktívnej údržby je dostupné vo viacerych balíkoch (kitoch) v závislosti od typu aplikácie a počtu senzorov. Všetky kity sú vo forme Plug & Play riešenia.

Jedinečné riešenie

Smart Condition Monitoring Kit-DRIVES

Predpripravené komplexné riešenie pozostáva z kombinácie frekvenčných meničov, operátorských panelov, snímačov vibrácií. Nasadenie formou Plug & Play a konfiguráciou cez operátorský panel. 

Určenie: Existujúce aplikácie
Rozšíriteľné na počet senzorov: 2

Smart Condition Monitoring Kit-1 COMPACT

Predkonfigurované riešenie pre monitorovanie stavu zariadení s vysokým výkonom. Obsahuje senzory vibrácií.

Určenie: Existujúce aplikácie, nové aplikácie
Rozšíriteľné na počet senzorov: 6

Smart Condition Monitoring Kit-1 MODULAR XL

Riešenie s prednastavenou konfiguráciou so senzorom vibrácií. Poskytuje alarmy, návrhy údržby, časové značky, indikovanie stavov a diagnóz závad pre prediktívnu údržbu. Možnosť vizualizácie na diaľku (externá i interná sieť), podpora Priemyslu 4.0 s obojsmerným spracovaním dát.

Určenie: Existujúce aplikácie, nové aplikácie
Rozšíriteľné na počet senzorov: 14 a viac

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás so svojou požiadavkou vyplnením kontaktného formulára.

Na základe poskytnutých údajov Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovú ponuku. Poskytneme Vám odborné poradenstvo pri výbere produktov a riešení vhodných pre riešenie Vašich požiadaviek.