Softvér PMSX Micro

PMSX Micro

Systém PMSX Micro slúži na monitorovanie a riadenie menších zariadení, strojov, procesov a výrobných liniek.

Zobrazuje stav zariadení pomocou procesnej grafiky. Vďaka tomu máte prehľad, kedy nastali aké zmeny v danom zariadení.  Obsluha prebieha pomocou obslužnej grafiky, ktorá odzrkadľuje stav všetkých agregátov. Pri výskyte alarmov a hlásení sa môžete jednoducho prepnúť na danú grafiku a vykonať potrebné úkony.

Hlásenia a alarmy sa zaznamenávajú do databázy. Výskyt problémov v čase môžete sledovať počas priebehu procesov. V jednotlivých krokoch je možné vkladať komentáre a poznámky.

Zozbierané dáta môžete využiť ako prevádzkový denník.

Vlastnosti softvéru PMSX Micro

 • riadenie, regulácia, automatizácia
 • rozsiahle možnosti analýzy a reporting dát
 • obsluha a pozorovanie agregátov
 • systém alarmov a hlásení
 • zabudovaný systém údržby
 • denník obsluhy

Prečo použiť PMSX Micro?

 • nízke náklady – jednorazovo zakúpená licencia
 • riadiaci systém na jednom priemyselnom PC
 • dlhodobo odskúšaný systém
 • priemyselný PC a hardvér s dlhou životnosťou
 • DCS systém vrátane siete a automatizačnej stanice
 • intuitívna obsluha
 • jednoduchá rozšíriteľnosť systému

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás so svojou požiadavkou vyplnením kontaktného formulára.

Na základe poskytnutých údajov Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovú ponuku. Poskytneme Vám odborné poradenstvo pri výbere produktov a riešení vhodných pre riešenie Vašich problémov.