Gravírovací laser Lasit Mopa

Gravírovací laser MOPA

Gravírovací laser MOPA je vhodný pre integráciu vo výrobných linkách s požiadavkou na značenie s vysokým kontrastom a skvelou čitateľnosťou. Tento laser je rýchlejší v porovnaní s vláknovým laserom, čo vedie k zvýšeniu produktivity a kvality značenia.

Určený pre gravírovanie a značenie plastov, eloxovaného hliníka (čierny) a reprodukciu farieb na oceli.

SPOĽAHLIVÝ A PRESNÝ GRAVÍROVACÍ LASER

Spoľahlivý a bezpečný

Gravírovací laser MOPA je jedným z najflexibilnejších laserov na trhu. Disponuje nastaviteľnou dĺžkou impulzu od 4 do 200 ns. Vďaka rôznej šírke impulzu dokáže simulovať vlastnosti vláknových, polovodičových, ND, YAG aj YVO4 laserov. Preto je vhodný pre množstvo odlišných aplikácií.

Vlnová dĺžka 1064 nm

Pri krátkych impulzoch s nízkou energiou gravírovací laser zahreje materiál iba minimálne. Materiál je vystavený malému množstvu tepla, vďaka tomu dokáže MOPA značiť kovy i plasty.

Výhody

  • v okolí značenia je menej poškodení
  • menšie zahriatie počas značenia kovov zlepšuje odolnosť proti korózii
  • riadené tavenie plastov
  • nižšia tvorba peny na plastoch
  • hladšie značenie s vysokým kontrastom na niektorých plastoch

Potrebujete viac informácií?

Vyplňte kontaktný formulár. Odpovieme ešte dnes.


Ukážkové aplikácie