LASER MOPA

Laser MOPA je vhodný pre integráciu vo výrobných linkách s požiadavkou na značenie s vysokým kontrastom a skvelou čitateľnosťou. Tento laser je rýchlejší v porovnaní s vláknovým laserom, čo vedie k zvýšeniu produktivity.

Určený pre gravírovanie a značenie plastov, eloxovaného hliníka (čierny) a reprodukciu farieb na oceli.

SPOĽAHLIVÝ A PRESNÝ

Spoľahlivý a bezpečný

Laser MOPA je jedným z najflexibilnejších laserov na trhu. Disponuje nastaviteľnou dĺžkou impulzu od 4 do 200 ns. Vďaka rôznej šírke impulzu dokáže simulovať vlastnosti vláknových, polovodičových, ND, YAG aj YVO4 laserov. Preto je vhodný pre množstvo odlišných aplikácií.

Vlnová dĺžka 1064 nm

Ako príklad pri krátkych impulzoch s nízkou energiou laser materiál zahreje iba minimálne. Materiál je vystavený malému množstvu tepla, vďaka tomu dokáže MOPA značiť kovy i plasty.

Výhody

  • v okolí značenia je menej poškodení
  • menšie zahriatie počas značenia kovov zlepšuje odolnosť proti korózii
  • riadené tavenie plastov
  • nižšia tvorba peny na plastoch
  • hladšie značenie s vysokým kontrastom na niektorých plastoch

Potrebujete viac informácií?

Vyplňte kontaktný formulár. Odpovieme ešte dnes.


Ukážkové aplikácie