Servopohony

  • vysoká presnosť – enkodér s 22-bitovým rozlíšením /4 mil.pulzov na otáčku
  • trieda 100-/200-/400-VAC a výkon motora 50W až 55kW
  • schopnosť vysokého preťaženia (až 300% po dobu 3s.)
  • stabilný krútiaci moment až do nominálnych otáčok
  • možnosť riadenia 1 zosilňovača pre 2-3 servá
  • lineárne servomotory, direct drive
  • malý moment zotrvačnosti motora

Kontaktujte nás pre konzultáciu Vašej aplikácie.

Viac informácií na stránke výrobcu.