TOWERCOMFORT - laserový systém

Laserový systém TowerComfort je vysoko univerzálny a dobre konfigurovateľný. Ide o stand-alone stroj s veľkou pracovnou plochou vhodný pre sediaceho operátora.

Umožňuje využitie veľkého počtu príslušenstva ako rôzne laserové zdroje, plné riadenie osí X a Z prostredníctvom softvéru FlyCAD. Motory s integrovaným enkóderom je možné riadiť joystickom pre okamžité zaostrenie (SmartFocus technológia).

VŠESTRANNÝ, ROZŠÍRITEĽNÝ

Motorizovaná os X

Motorizovaná os Z je poháňaná motorom s enkóderom (nie jednoduchý krokový motor). Poskytuje užitočný rozsah 350 mm s využitím šošovky so značiacim poľom ø140mm. Dostupná je i verzia s rozsahom 700 mm.

Vysoká produktivita

TowerComfort je navrhnutý po mechanickej i elektrickej stránke tak, aby bol dobre rozšíriteľný. Vylepšená môže byť os X s dĺžkou 500 mm, tak aby sa zvýšila celková plocha značenia na 600 x 100 mm. Táto vlastnosť zvýši produktivitu stroja.

Rozšíriteľnosť

Pre dosiahnutie extrémnej presnosti a vysokého rozlíšenia pri značení malých súčiastok je stroj vybavený systémom TTL vision pre centrovanie značenia. Pre kontinuálne značenie valcových súčiastok môžete stroj rozšíriť o rotačnú os a rotačnú hlavu pre značenie šikmých plôch do 90° a pracovnú plochu so zdvihom 300 mm.

Prehrať video

Potrebujete viac informácií?

Vyplňte kontaktný formulár. Odpovieme ešte dnes.


PARAMETRE

PRACOVNÁ POZÍCIA

Sedenie

ROZMERY PRACOVNEJ PLOCHY

620 x 450 mm

DOSTUPNÉ ZNAČIACE POLE

ø100 ø140 ø220 ø310

MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ V ROVINE

100 kg

VÝŠKA ZNAČENIA

350 mm

TYP LASERA

FiberFly, FlyAIR, FlyAir Green, FiberFly Green, FlyCO2

TYP MOTORA

Až 4 motory s enkodérom

TYP DVERÍ

Manuálne alebo pneumatické

NAPÁJANIE

110/230 Vac, 50Hz

ROZMERY

V: 2300 mm
D: 845 mm
Š: 900 mm