Softvér MELSOFT MT Works 2

MT Works 2 – Realizácia Motion systémov

Softvér MT Works slúži na realizáciu Motion systémov pre riadenie pohybu. Zahŕňa fázu návrhu, programovanie, prispôsobenie servosystémov a údržbu.

Jednoduché ovládanie

Softvér je realizovaný v prehľadnom grafickom prostredí s Drag & Drop funkcionalitou. Parametrizácia servosystémov je veľmi jednoduchá. Ku každému parametru je priradený popis, čo urýchľuje nastavenie. Funkcie parametrov už nemusíte hľadať v príručkách.

Softvér MT Works 2
Softvér MT Works 2

Programovanie pomocou sekvenčného diagramu

Programovanie pohybov servo systémov prebieha v programovacom jazyku SFC – sekvenčné funkčné diagramy. K dispozícii sú i funkcie pre simuláciu a testovanie vytvorených programov.

Programujte servo aplikácie efektívne

Pri tvorbe programov je k dispozícii nápoveda so zoznamom inštrukcií. Po zvolení konkrétneho príkazu sa zobrazí popis a inštrukcie pre použitie.

Motion simulátor

V simulátore otestujete programy pre riadenie servo systémov, pohybov a mechanických komponentov. Nie je nutné pripájať žiaden hardvér. Pri testovaní môžete využiť digitálny osciloskop.

Digitálny osciloskop

Dáta z Motion kontroléra sa zobrazujú synchrónne s dátami zo systému na rovnakej obrazovke. Táto funkcia pomáha rýchlejšie identifikovať možné závady, urýchľuje sprevádzkovanie a optimalizovanie systému. Dáta môžete uložiť vo formáte CSV.

Monitorovacie funkcie

Vďaka monitorovacím funkciám jednoducho identifikujete chyby a vyhodnotíte chybové hlásenia počas prevádzky a údržby.

 

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás so svojou požiadavkou vyplnením kontaktného formulára.

Na základe poskytnutých údajov Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovú ponuku. Poskytneme Vám odborné poradenstvo pri výbere produktov a riešení vhodných pre riešenie Vašich problémov.