Softvér FR Configurator 2

FR Configurator 2 – Nástroj pre prevádzku frekvenčných meničov

Výkonný nástroj pre prevádzku frekvenčných meničov FREQROL od Mitsubishi Electric. Umožňuje zobrazenie chybových hlásení, oscilogramov, analógových hodnôt, výstup dát, simuláciu prevádzky a nastavení. Podporuje súčasné pripojenie až 32 frekvenčných meničov.

Funkcie

Automatické rozpoznanie zariadení

Pripojené invertory sú automaticky rozpoznané vrátane parametrov (číslo, model, kapacita, rozšírenia). Nastavenia môžu byť zmenené manuálne.

FR Configurator 2 - Automatické rozpoznanie zariadení
FR Configurator 2 – Automatické rozpoznanie zariadení

Testovanie parametrov

Pre každý invertor môžete zmeniť nastavenia frekvencie a operácie.

FR Configurator 2 - Testovanie parametrov
FR Configurator 2 – Testovanie parametrov

Konverzia parametrov

Parametre pre nové zariadenia môžete nastaviť automatickou konverziou parametrov pôvodných zariadení.

FR Configurator 2 - Konverzia parametrov
FR Configurator 2 – Konverzia parametrov

Zoznam parametrov

Parametre všetkých staníc sú usporiadané v zozname. Jednotlivé parametre môžete jednoducho zmeniť a priradiť I/O signály.

FR Configurator 2 - Zoznam parametrov
FR Configurator 2 – Zoznam parametrov

Diagnostika

Vďaka diagnostickým funkciám môžete sledovať v priebehu času chyby a alarmy, ktoré nastali v invertoroch.

FR Configurator 2 - Diagnostika
FR Configurator 2 – Diagnostika

Grafy

Dáta z invertora môžete vzorkovať a zobraziť v prehľadných grafoch.

FR Configurator 2 - Grafy
FR Configurator 2 – Grafy

Jednoduché pripojenie zariadení cez USB

Zariadenia môžete pripojiť k počítaču prostredníctvom USB (Mini-B konektor) bez potreby redukcie.

Developer funkcia

Funkcionalita podporuje tvorbu sekvenčných programov a ich zápis do invertora pre využitie PLC funkcie invertora.

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás so svojou požiadavkou vyplnením kontaktného formulára.

Na základe poskytnutých údajov Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovú ponuku. Poskytneme Vám odborné poradenstvo pri výbere produktov a riešení vhodných pre riešenie Vašich problémov.