MX Sheet – Zobrazenie a archivácia dát z PLC

Softvér MX Sheet umožňuje prostredníctvom programu Microsoft Excel pracovať s dátami z PLC a servo kontrolérov. Podporuje zobrazenie, archiváciu, zaznamenávanie dát PLC a zmenu nastavení.

Jednoduché pripojenie k PLC bez programu

Operácie v softvéri MX Sheet sa nastavujú prostredníctvom Excelu, bez potreby programu na komunikáciu s PLC.

MX Sheet - Nastavenie
MX Sheet – Nastavenie

Prepojenie kancelárie s výrobou v reálnom čase

Dáta v PLC sú zaznamenávané a monitorované v reálnom čase. Dáta môžu byť nahrané do PLC prostredníctvom súboru vytvoreného v Exceli alebo archivované v rovnakom formáte.

MX Sheet - Zaznamenávanie dát
MX Sheet – Zaznamenávanie dát

Automatické generovanie pravidelných reportov

Reporty sa automaticky vygenerujú a vytlačia z dát exportovaných do Excelu v naplánovaných intervaloch. Úlohy môžete naplánovať na báze týždňov, mesiacov, alebo ľubovoľných intervaloch.

MX Sheet - Automatické generovanie reportov
MX Sheet – Automatické generovanie reportov

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás so svojou požiadavkou vyplnením kontaktného formulára.

Na základe poskytnutých údajov Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovú ponuku. Poskytneme Vám odborné poradenstvo pri výbere produktov a riešení vhodných pre riešenie Vašich problémov.