PX Developer – Programovací a monitorovací nástroj PLC MELSEC

Softvér PX Developer obsahuje programovacie a monitorovacie nástroje s využitím Drag & Drop funkcionality pre jednoduché ovládanie. Hlavnou úlohou je podpora pri priamom číslicovom riadení (DDC) procesorov QnP(R)H a nastavovanie parametrov regulátorov. Pre programovanie slúži jazyk funkčných blokov FBD (podľa štandardu IEC 61131-3).

Softvér PX Developer - Prostredie
Softvér PX Developer – Prostredie

Funkčné bloky a funkcie pre kontrolu cyklov

Riadiace inštrukcie funkčných blokov pre riadenie cyklu procesorov kombinuje PX developer tak, aby sa používali jednoducho a intuitívne. Základné operácie funkčných blokov zodpovedajú štandardu IEC 61131-3. Umožňujú jednoduché ovládanie sekvencie popísanej funkčnými blokmi.

Znovupoužiteľné programy

Prostredie podporuje tvorbu vlastných funkčných blokov, vďaka čomu je program možné rozdeliť  jednoducho na moduly. Tie sú znovupoužiteľné pri tvorbe nových programov s podobnými vlastnosťami. Táto funkcionalita výrazne zjednodušuje tvorbu programov a šetrí náklady na čas vývoja.

Integrácia sekvenčných programov

Dáta sú jednoducho zameniteľné medzi ladder programom (LD – jazyk kontaktných schém) a diagramom funkčných blokov vytvorených v programe GX Developer.

Funkcie pre monitorovanie a ladenie

Pri ladení, monitorovaní a riadení cyklov je možné prepnúť prostredie do viacerých zobrazení (zoznam udalostí, alarm, ladenie trendov…). Podporované je i automatické ladenie pri metódach Step Response a Limit Cycle.

Podpora redudantných systémov

Návrh redudantných systémov je výrazne zjednodušený. Nie je potrebné opakovanie rovnakých procedúr pre riadenie systémov. Táto funkcionalita znižuje celkový čas potrebný pre návrh.

 

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás so svojou požiadavkou vyplnením kontaktného formulára.

Na základe poskytnutých údajov Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovú ponuku. Poskytneme Vám odborné poradenstvo pri výbere produktov a riešení vhodných pre riešenie Vašich problémov.