MAPS - Alarm Management

MAPS – Alarm Management

MAPS Alarm Management zvyšuje prehľad a kontrolu nad alarmami, šetrí náklady vynaložené na údržbu a pomáha vylepšiť výkonnosť alarmov.

V rámci MAPS umožňuje prepojenie alarmov s databázou. Obsahuje reporty s pokročilými nástrojmi pre meranie a zlepšovanie alarmového sysétmu.

Funkcie systému

Alarm System Performance Dashboard

Meria výkon alarmového systému na základe pravidiel systému a smerníc EEMUA 191.

Porovnanie výkonu – reporty

Reporty umožňujú porovnanie KPI systému pre dve zvolené periódy. Podporujú zlepšenie výkonnosti systému a sprostredkúvajú používateľovi relevantné informácie pre podporu rozhodovania.

Report zlých činiteľov

Alarmuje činitele ktoré nastávajú častejšie alebo kontinuálne.

Report kategórií alarmov

Report obsahuje sumarizované incidenty pre používateľom vybranú kategóriu v top 10 grafoch podľa typu a incidentu.

Detailné reporty

Poskytujú prehľad priebehu incidentov v čase počas vybranej periódy.

Analýza dôvodov a poznámky

Zvýrazňuje hlavné dôvody, pod dôvody a poznámky priradené k incidentom.

Report výnimočných incidentov

Zobrazuje detailné informácie o alarme pre zastaralé, nespozorované, nevyriešené incidenty a poznámky.

Report výkonnosti operátora

Meria odozvu operátora na incidenty na základe bodov nastavených pre každý prioritný alarm.

Report typov alarmov

Sumarizovaný report incidentov pre používateľom vybraný typ alarmu v top 10 grafoch podľa kategórie a incidentu.

Priradené hodnoty a reporty

Detailný zoznam hodnôt nakonfigurovaných pre daný incident.

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás so svojou požiadavkou vyplnením kontaktného formulára.

Na základe poskytnutých údajov Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovú ponuku. Poskytneme Vám odborné poradenstvo pri výbere produktov a riešení vhodných pre riešenie Vašich problémov.