MAPS - Environmental Management System

MAPS – Environmental Management System

MAPS Environmental Management System (EMS) znižuje environmentálny vplyv výroby na životné prostredie a zvyšuje efektivitu riadenia. Organizáciám pomáha splniť regulačné požiadavky systematicky a cenovo dostupným spôsobom.

Environmentálne monitorovanie zahŕňa aktivity a procesy ktoré monitorujú kvalitu prostredia. Stratégie a programy pre monitorovanie sú navrhnuté tak, aby identifikovali možné riziká, pomohli so zavedením opatrení a stabilizovali status prostredia.

Výsledky monitorovania sú štatisticky analyzované, vyhodnocované, reportované a dokumentované. Prispievajú k vytvoreniu úspešného dynamického systému pre monitorovanie a manažment. Výsledkom je optimalizácia údržby, zvýšenie bezpečnosti riadiacich procesov a dosiahnutie cieľových optimálnych stavov.

Architektúra systému

MAPS - Environmental Management System - Architektúra
MAPS – Environmental Management System – Architektúra

Systém zohráva strategickú úlohu pri ochrane životov zamestnancov a drahého vybavenia. Zabezpečuje včasnú detekciu ohňa a reporty pre reguláciu. Obsahuje komponenty pre detekciu ohňa a bezpečnosť prostredia. EMS modul zahŕňa senzory s jednoduchým manažmentom a vývojom. Vizualizácia je tvorená on the fly.

 

Systém EMS

Práca v jedinom rozhraní

MAPS EMS modul je jediná platforma s rozhraním pre manažovanie a implementáciu telemetrie prostredia. Platforma zabezpečuje hladký chod pluginov OEM dodávateľov v rámci frameworku. Zahŕňa väčšinu hlavných dodávateľov senzorov a PLC.

Rýchly vývoj

Rýchly vývoj je zabezpečený vďaka preddefinovaným rozhraniam. Môžete ich prispôsobiť podľa vlastných potrieb.

Jednoduché a intuitívne prostredie

V rámci hierarchie EMS systému vytvárate a manažujete objekty a senzory jednoducho – kliknutím.

Drag & Drop funkcionalita

Prostredníctvom Drag and Drop funkcionality môžete ovládať hierarchické atribúty, atribúty senzorov, logovanie všetkých dát, alarmy a reportovanie.

Zjednodušený aktívny manažment

Presun senzorov a predefinovanie bezpečnostných zón môžete realizovať bez potreby inžinierov alebo softvérových vývojárov.

Krízový manažment

Rýchla vizualizácia aktívnych senzorov, umiestnení a krízových situácií.

Monitorovanie, manažment a riadenie

MAPS - Environmental Management System - Detekcia plynu

Plyn

Senzory môžete presunúť a predefinovať bezpečnostné zóny jednoducho, bez potreby prítomnosti inžinierov a softvérových vývojárov.

MAPS - Environmental Management System - Pohotová reakcia

Pohotová reakcia

Toxické horenie produktov a dym z požiarnej cesty putuje cez ventiláciu, čím vyvíja väčšiu záťaž na systémy pre detekciu požiaru a výstražné systémy.

MAPS - Environmental Management System

Úniky

Systémy pre detekciu únikov aktivujú alarmy ešte pred tým, než uskladnené produkty znečistia prostredie.

MAPS - Environmental Management System -Dym

Dym a požiar

Detekcia dymu, požiaru a CO s vysokým prahom alarmuje pred dymom včas. FAA algoritmus požiaru monitoruje malý, ale kontinuálny nárast dymu a plynov.

MAPS - Environmental Management System -Ostatné

Ostatné

Funkcie pre monitorovanie rôznych prostredí kvôli bezpečnosti ľudských životov a prostredia.

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás so svojou požiadavkou vyplnením kontaktného formulára.

Na základe poskytnutých údajov Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovú ponuku. Poskytneme Vám odborné poradenstvo pri výbere produktov a riešení vhodných pre riešenie Vašich problémov.