MAPS - M2M - Machine 2 Machine

MAPS – M2M

Platforma Machine 2 Machine

Platforma M2M (Machine to Machine) využíva technológie, ktoré zabezpečujú meranie veličín reálneho sveta ako teplota, tlak, energia, výkon zariadení a bezpečný prenos dát do centrálneho úložiska. Centrálne úložisko obsahuje real-time alebo big data pre extrahovanie ekonomických ukazovateľov vzhľadom na monitorované zariadenia.

Platforma podporuje lokálne i cloudové riešenia.

MAPS – M2M Protokol

Protokol M2M je vyvinutý na základe 25 rokov skúseností v priemyselnej telemetrii a silných znalostiach riadenia cez Telco IP siete.

Platforma ponúka riešenia postavené na Mitsubishi FX PLC, IIOT boarde alebo vlastných integrovaných riešeniach. Všetky podporujú systém MAPS SCADA. Ak vyžaduje vaša aplikácia robustnosť a dobrú programovateľnosť využijú sa riešenia s Mitsubshi FX PLC. V prípade požiadavky menšej flexibility a nižších nákladov na integráciu sa použije IIOT board. Spomenuté riešenia je možné integrovať aj v prípade, že máte navrhnutý vlastný board so zámerom ovplyvniť komunikáciu a zjednodušiť vývoj aplikácie.

MAPS M2M nevyžaduje fixovanú alebo dynamické DNS. To znamená, že riešenie môžete používať na GPRS sieti a nevyžaduje statickú IP od ISP (internet service provider). Jediná fixná IP je vyžadovaná pre I/O Server. Vďaka tomu je prenos dát cenovo výhodný. Hardvér môže byť konfigurovaný na posielanie dát v pravidelných intervaloch keď je dosiahnutý buffer úložiska alebo manuálne. Udalosti a dáta alarmov sú do SCADA systému prenesené ihneď. Komunikácia môže byť nastavená v live móde, ktorý zobrazuje real time dáta. Môžete rozhodnúť ktoré dáta a akým spôsobom budú prenesené.

Kľúčové benefity

  • MAPS M2M je plne telemetrický protokol
  • zariadenie je masterom komunikácie, takže nadviaže pripojenie späť k hostu MAPS SCADA. V praxi to znamená, že nemusíte využívať služby sieťových operátorov. Môžete využívať dátovú SIM kartu. Vďaka tomu nie je M2M riešenie fixované na IP adresy. Fixovaná IP adresa je vyžadovaná iba pre host SCADA.
  • Manažér interných prepojení poskytuje nápovedu o problémoch na konkrétnom zariadení. Ak komunikácia zlyhá môžete spustiť alarm.
  • Protokol podporuje real-time dáta, vyvolanie historických dát uložených v zariadení a výnimky na základe povahy dát alarmov / udalostí. Ako používateľ máte možnosť manažovať objem dát, ktorý chcete preniesť.
  • K dispozícii sú presné štatistické dáta zo zariadení (errory, správy, Rx/Tx, dáta)
  • Pre asistenciu dátového manažmentu je možné vymazať históriu bufferu založenú na báze percent (25, 50, 75 a 100%).

Interoperabilita

Schopnosť cyber-fyzických systémov (CPS) ľudí a inteligentných tovární na prepojenie a komunikáciu navzájom prostredníctvom IoT a Internet of Services (IoS).

Virtualizácia

Virtuálna kópia fyzických procesom alebo smart továrne vytvorená spojením dát senzorov s virtuálnymi modelmi výroby a simulačnými modelmi.

Decentralizácia

Možnosť CPS v smart factory pre vykonávanie vlastných rozhodnutí.

Real-time dáta

Možnosť zbierať a analyzovať dáta pre získanie náhľadov okamžite v reálnom čase.

Modularita

Flexibilná adaptácia smart tovární pre zmenu požiadaviek individuálnych modulov.

MAPS - M2M Master komunikácia

Master komunikácia

Zabezpečuje pripojenie späť na host, bez nutnosti použiť špecifických sieťových operátorov, môže byť použitá napríklad dátová SIM karta.

MAPS - M2M Manažér interných prepojení

Manažér interných prepojení

Dáva indikáciu možných problémov na zariadeniach a dovoľuje nastavenie alarmov, ak je prerušené alebo stratené komunikačné spojenie.

MAPS - M2M Riadenie prenosu dát

Riadenie prenosu dát

Podporuje výber real-time dát, histórie dát uložených v zariadení, umožňuje manažment alebo ovládanie úrovne dát, ktoré budú prenesené.

MAPS - M2M Štatistické dáta

Štatistické dáta

Presné štatistické dáta zo zariadení, ako errory, správy, Rx/Tx, a iné.

MAPS - M2M Manažment dát

Dátový manažment

Možnosť vyprázdniť históriu buffera, asistovanie s data manažmentom na úrovni % 25, 50, 75 a 100%.

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás so svojou požiadavkou vyplnením kontaktného formulára.

Na základe poskytnutých údajov Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovú ponuku. Poskytneme Vám odborné poradenstvo pri výbere produktov a riešení vhodných pre riešenie Vašich problémov.