Softvér MAPS SCADA Intelligence

MAPS SCADA Intelligence

MAPS SCADA Intelligence je out-of-the-box riešenie skladovania dát a biznis inteligencie. Zbiera, spracováva a organizuje historické dáta z rôznych zdrojov dát do štrukturovaného dátového modelu podľa priemyselných štandardov (ISA-95 Expanded Equipment Hierarchy). Výsledné informácie sú dostupné v bežných platformách pre podporu rozhodovania na základe informácií.

Softvér MAPS SCADA Intelligence - štruktúra
Softvér MAPS SCADA Intelligence - štruktúra produktu

Technológia

Softvér MAPS SCADA Intelligence je vytvorený na platforme Microsoft SQL 2008 R2 Enterprise. Microsoft Business Intelligence riešenie škáluje rast organizácie a ponúka agilitu rýchlo reagovať na zmeny.

MAPS SCADA Intelligence aplikácia

MAPS SCADA Intelligence Manager

Slúži na konfiguráciu dátových pripojení. Môžete definovať ako a kedy majú byť dáta spracované, uložené do databázy a systémovej zálohy, monitorovanie výkonu systému a spracovanie logov systémových chýb.

MAPS SCADA Intelligence Analyser

Umožňuje tvorbu ad hoc analýz v dátovom sklade a operačnom dátovom úložisku jednoducho, pomocou drag and drop funkcionality.

 

Architektúra MAPS SCADA Intelligence

MAPS SCADA Intelligence - Architektúra systému
MAPS SCADA Intelligence – Architektúra systému

Zber dát

MAPS SCADA Intelligence môže opätovne získať historické dáta z viacerých zdrojov dát.

Transformácia dát

Proces Extract Transform Load (ETL) pridáva sumarizovaným dátam preddefinovaný kontext, atribúty a ukladá ich do dátového skladu. Zaznamenané dáta sú transformované na informácie.

Information Repositories

Sumarizované informácie sú uložené vo viacrozmernom dátovom sklade. Ide o optimalizované úložisko dát so špecifickým účelom – manažment a získavanie dát. Raw dáta s priradeným kontextom sú určené pre podrobnejšiu analýzu. Uložené sú v operačnom dátovom sklade (Operational Data Store – ODS).

Modelovanie informácií

Informácie sa modelujú v On-Line Analytical Processing (OLAP) kocke, ktorá umožňuje dotazy na informácie a efektívne analytické využitie vďaka OLAP Business Intelligence (BI), alebo reportovanie.

Prezentačná vrstva

Prezentačná vrstva určuje ako budú vizualizované prezentované KPI a informácie. Môžu mať formu dashboardov, kariet, reportov alebo interaktívnu formu vďaka softvérom ako Excel alebo MAPS SCADA Intelligence Analyser.

Aplikácia MAPS SCADA Intelligence

 • reporting produkcie
 • reporting stôp uhlíka
 • reporting stavu vody
 • meranie výkonnosti vybavenia
 • meranie celkovej efektivity vybavenia
 • meranie výkonu siete
 • meranie výkonu operátorov
 • environmentálny manažment
 • manažment distribúcie
 • manažment kvality
 • manažment telemetrie siete

Priemysel využívajúci MAPS SCADA Intelligence

 • vodohospodárstvo
 • baníctvo, hutníctvo
 • telekomunikácie
 • elektroenergetika
 • manažment zariadení
 • potravinársky priemysel
 • ropný a plynárenský priemysel
 • cementárne
MAPS SCADA Intelligence - Skrátenie času konfigurácie

Skrátenie času konfigurácie

Inštalácia softvéru a chod je rýchly. Kontext a prvky sú jednoducho konfigurovateľné prostredníctvom MAPS SCADA Intelligence Managera alebo exportu a importu prostredníctvom programu Microsoft Excel. Výrazne znižuje čas implementácie, vynaložené úsilie a s tým spojené náklady.

MAPS SCADA Intelligence - Zdroje dát

Šablóny reportov

MAPS SCADA Intelligence obsahuje ukážkové reporty, šablóny reportov a znovu použiteľné časti reportov, ktoré využijete pri tvorbe vlastných reportov. Práca s reportami vám zaberie omnoho menej času.

MAPS SCADA Intelligence - Analýza prostredníctvom Excelu

Jednoduchá analýza pomocou Excelu

Štandardná funkcionalita OLAP v Exceli umožňuje používateľom priame pripojenie k dátovej kocke MAPS SCADA Intelligence. Intuitívne prostredie vám umožní jednoduchú tvorbu ad hoc analýzy a reportovanie dát s malým, alebo žiadnym trénovaním.

MAPS SCADA Intelligence - Podpora Sharepoint

Podpora SharePoint

MAPS SCADA Intelligence je postavený na Microsoft BI platforme, ktorá umožňuje jednoduchú integráciu SharePoint technológií.

MAPS SCADA Intelligence - Analyser

MAPS SCADA Intelligence Analyser

MAPS SCADA Intelligence Analyser môžete používať bez potreby ďalšieho softvéru na extrahovanie dát do trendov a iných prehľadov. Reporty môžete vytvárať, ukladať a zdieľať so spolupracovníkmi.

Viacero zdrojov dát

Dáta môžu byť zbierané z databáz Microsoft SQL, manuálnym vstupom a aplikáciami tretej strany ako SCADA Historians (Citect Historian a Wonderware InSQL).

MAPS SCADA Intelligence - Raw dáta

Transformácia raw dát na informácie

Historické dáta založené na čase sú jednorozmerné, avšak v reálnom svete tomu tak nie je. S MAPS SCADA Intelligence môžete pridať kontext, ktorý transformuje dáta na informácie.

MAPS SCADA Intelligence - ISA 95 hierarchia vybavenia

ISA-95 štrukturovaná hierarchia dát

MAPS SCADA Intelligence umožňuje kontextualizáciu dát do rozšíreného fyzického modelu S95. Tento model je akceptovaný priemyselný štandard použitý na organizáciu podnikových dát.

MAPS SCADA Intelligence - Microsoft SQL Reporting

Microsoft SQL Reporting Services

Softvér je postavený na Microsoft BI platforme, čo umožňuje využívať všetky výhody aplikácií postavených na rovnakej technológií.

Obsahuje súčasti:

 • Reporting prostredníctvom webu je dostupný prostredníctvom SQL Server Reporting Services (SSRS).
 • Reporty sú dostupné v rôznych formátoch (email, Excel, PDF a HTML).
 • Reporty môžu byť naplánované alebo vytvorené na požiadavku.
 • Používatelia sa môžu zamerať na dáta najnižšej úrovne pre ďalšiu detailnú analýzu.

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás so svojou požiadavkou vyplnením kontaktného formulára.

Na základe poskytnutých údajov Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovú ponuku. Poskytneme Vám odborné poradenstvo pri výbere produktov a riešení vhodných pre riešenie Vašich problémov.