MAPS SCADA - Life cycle management

SCADA systém MAPS – Life-Cycle Management

SCADA systém MAPS  (Mitsubishi Androit Process Suite) je najpokročilejší SCADA / HMI softvér na trhu. Vďaka otvorenej architektúre s jednoduchou škálovateľnosťou poskytuje integrované riešenie pre manažment, riadenie a inžiniering výroby počas celého životného cyklu. Toto riešenie vám dokáže ušetriť počas celého životného cyklu až 50% nákladov.

Softvér tvorí pridanú hodnotu vo všetkých fázach projektu priemyselnej automatizácie. Od návrhu po inžiniering, vývoj riadiacich systémov, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, spustenie, testovanie, údržbu, opravy zariadení a iné. Na rozdiel od štandardných softvérov poskytuje plne integrované SCADA a PLC riešenie. Obsahuje predkonfigurované knižnice umožňujúce jednoduchý a rýchly inžiniering. Súčasťou je sada nástrojov pre diagnostiku, analyzovanie dát, údržbu a integrovaný manažment projektov.

Nástroj je optimalizovaný pre Microsoft Windows 8, vďaka čomu je práca flexibilná, jednoduchá a rýchla. Spĺňa požiadavky najnáročnejších používateľov bez obmedzení. Prostredie obsahuje intuitívny panel nástrojov, čo uľahčuje inžiniering, vedie k väčšej produktivite a rapídnemu zníženiu nákladov. Softvér podporuje hostované riešenia s podporou cloud computingu a pripojenia operátorov cez internet.

MAPS SCADA - Charakteristika softvéru
MAPS SCADA – Charakteristika softvéru

Technológia

MAPS je 64-bitový SCADA systém navrhnutý pre riadenie procesov, výrobných systémov a otvorených automatizačných aplikácii. Softvér je vyvinutý na platforme .NET, kompatibilný s rôznymi verziami operačných systémov Microsoft. Je postavený na flexibilnej objektovo orientovanej client-server architektúre, ktorá podporuje akýkoľvek systém od stand-alone implementácie po inštaláciu zahŕňajúcu viacero distribuovaných strán. .NET framework a Microsoft SQL Compact tvorí jadro architektúry. Základom MAPS je technológia Androit smart-client zabezpečujúca bezpečné webové používateľské rozhranie. Ako programovací nástroj pre PLC je použitý program Mitsubishi GX Works 2.

Architektúra

Klient-server architektúra, kde Agent Server (I/O Server) komunikuje so zariadeniami. Zároveň vykonáva funkcie servera ako skenovanie, logovanie, alarmovanie a spracovávanie dát. Na strane klienta je nasadené smart user rozhranie. Ponúka možnosti konfigurácie zobrazenia, manipulovania a doručovania dát v intuitívnom, bezpečnom používateľskom prostredí.

MAPS SCADA - Architektúra systému
MAPS SCADA – Architektúra systému

Kľúčové súčasti

Webové rozhranie

Návrh a obsluhu môžete vykonávať na diaľku prostredníctvom Internetu cez webové rozhranie.

Zjednodušená hromadná konfigurácia

Hromadná konfigurácia je zjednodušená vďaka špeciálnemu nástroju umožňujúcemu konfiguráciu väčšiny Androit Agent serverov z Excelu.

Vylepšené grafické knižnice

Existujúcim knižniciam v MAPS bol pridaný lepší grafický vzhľad. Obsahujú nové prvky ako meradlá, grafy a inžinierske procesy.

Rady a tipy pri real-time návrhu

Inteligentné nápovedy a programátorské rady asistujú používateľovi pri návrhu. Odhaľujú best practice a možné skratky.

Pokročilé možnosti zápisu

Systém pre zápis dát bol rozšírený, aby umožnil kompletné ovládanie zápisu a ukladania zálohy dát. Nový Agent DB Log agent uľahčuje hromadný zápis do SQL.

Navigačné šablóny

Navigačné šablóny sa používajú jednoducho. Nové projekty tvoríte rýchlo a efektívne použitím šablón s najlepším návrhom vo svojej triede.

Importovanie pokročilej grafiky

MAPS Smart UI podporuje importovanie xaml grafiky tretích strán ako 3D obrázky, CAD výkresy. Spĺňa pokročilé grafické požiadavky.

Vylepšená bezpečnosť projektov

Projekty a grafické formuláre sú chránené heslom ako prevencia pred nevyžiadanou úpravou a nahliadnutím do projektu.

Agenti výkonnosti procesov (OEE, KPI)

Agent Server obsahuje všetkých nových OEE Agentov (Overall Equipment Effectivness), ktorí môžu vypočítať OEE alebo zmerať špecifické KPI.

Jeden centrálny systém pre nastavenie konfigurácie

Prostredníctvom jednej centrálnej konzoly nastavíte server, zariadenia, operátorov, dizajnérov, zálohu a reštartujete nastavenia.