MAPS SCADA - Life cycle management

SCADA systém MAPS – Life-Cycle Management

SCADA systém MAPS  (Mitsubishi Androit Process Suite) je najpokročilejší SCADA / HMI softvér na trhu. Vďaka otvorenej architektúre s jednoduchou škálovateľnosťou poskytuje integrované riešenie pre manažment, riadenie a inžiniering výroby počas celého životného cyklu. Toto riešenie vám dokáže ušetriť počas celého životného cyklu až 50% nákladov.

Softvér tvorí pridanú hodnotu vo všetkých fázach projektu priemyselnej automatizácie. Od návrhu po inžiniering, vývoj riadiacich systémov, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, spustenie, testovanie, údržbu, opravy zariadení a iné. Na rozdiel od štandardných softvérov poskytuje plne integrované SCADA a PLC riešenie. Obsahuje predkonfigurované knižnice umožňujúce jednoduchý a rýchly inžiniering. Súčasťou je sada nástrojov pre diagnostiku, analyzovanie dát, údržbu a integrovaný manažment projektov.

Nástroj je optimalizovaný pre Microsoft Windows 8, vďaka čomu je práca flexibilná, jednoduchá a rýchla. Spĺňa požiadavky najnáročnejších používateľov bez obmedzení. Prostredie obsahuje intuitívny panel nástrojov, čo uľahčuje inžiniering, vedie k väčšej produktivite a rapídnemu zníženiu nákladov. Softvér podporuje hostované riešenia s podporou cloud computingu a pripojenia operátorov cez internet.

MAPS SCADA - Charakteristika softvéru
MAPS SCADA – Charakteristika softvéru

Technológia

MAPS je 64-bitový SCADA systém navrhnutý pre riadenie procesov, výrobných systémov a otvorených automatizačných aplikácii. Softvér je vyvinutý na platforme .NET, kompatibilný s rôznymi verziami operačných systémov Microsoft. Je postavený na flexibilnej objektovo orientovanej client-server architektúre, ktorá podporuje akýkoľvek systém od stand-alone implementácie po inštaláciu zahŕňajúcu viacero distribuovaných strán. .NET framework a Microsoft SQL Compact tvorí jadro architektúry. Základom MAPS je technológia Androit smart-client zabezpečujúca bezpečné webové používateľské rozhranie. Ako programovací nástroj pre PLC je použitý program Mitsubishi GX Works 2.

Architektúra

Klient-server architektúra, kde Agent Server (I/O Server) komunikuje so zariadeniami. Zároveň vykonáva funkcie servera ako skenovanie, logovanie, alarmovanie a spracovávanie dát. Na strane klienta je nasadené smart user rozhranie. Ponúka možnosti konfigurácie zobrazenia, manipulovania a doručovania dát v intuitívnom, bezpečnom používateľskom prostredí.

MAPS SCADA - Architektúra systému
MAPS SCADA – Architektúra systému

Kľúčové súčasti

Webové rozhranie

Návrh a obsluhu môžete vykonávať na diaľku prostredníctvom Internetu cez webové rozhranie.

Zjednodušená hromadná konfigurácia

Hromadná konfigurácia je zjednodušená vďaka špeciálnemu nástroju umožňujúcemu konfiguráciu väčšiny Androit Agent serverov z Excelu.

Vylepšené grafické knižnice

Existujúcim knižniciam v MAPS bol pridaný lepší grafický vzhľad. Obsahujú nové prvky ako meradlá, grafy a inžinierske procesy.

Rady a tipy pri real-time návrhu

Inteligentné nápovedy a programátorské rady asistujú používateľovi pri návrhu. Odhaľujú best practice a možné skratky.

Pokročilé možnosti zápisu

Systém pre zápis dát bol rozšírený, aby umožnil kompletné ovládanie zápisu a ukladania zálohy dát. Nový Agent DB Log agent uľahčuje hromadný zápis do SQL.

Navigačné šablóny

Navigačné šablóny sa používajú jednoducho. Nové projekty tvoríte rýchlo a efektívne použitím šablón s najlepším návrhom vo svojej triede.

Importovanie pokročilej grafiky

MAPS Smart UI podporuje importovanie xaml grafiky tretích strán ako 3D obrázky, CAD výkresy. Spĺňa pokročilé grafické požiadavky.

Vylepšená bezpečnosť projektov

Projekty a grafické formuláre sú chránené heslom ako prevencia pred nevyžiadanou úpravou a nahliadnutím do projektu.

Agenti výkonnosti procesov (OEE, KPI)

Agent Server obsahuje všetkých nových OEE Agentov (Overall Equipment Effectivness), ktorí môžu vypočítať OEE alebo zmerať špecifické KPI.

Jeden centrálny systém pre nastavenie konfigurácie

Prostredníctvom jednej centrálnej konzoly nastavíte server, zariadenia, operátorov, dizajnérov, zálohu a reštartujete nastavenia.

MAPS - Manažment životného cyklu

Manažment životného cyklu

Manažment životného cyklu začína pri rozširovaní výrobných procesov. Požiadavkou je riešenie s rastúcimi výnosmi. MAPS ako plne integrované riešenie znižuje náklady a úsilie vynaložené na inžiniering. Ušetrí až do 50% nákladov.

Pridáva hodnotu všetkým fázam projektu od návrhu procesov po inžiniering, vývoj riadiacich systémov, inštalácie, uvedenie do prevádzky, spustenie a testovanie, až po operácie, údržbu, opravy a ďalšie rozšírenia.

MAPS - Zníženie nákladov na inžiniering

Zníženie nákladov na inžiniering

Náklady na inžiniering a uvedenie do prevádzky môžu byť výrazne nižšie. Riešenie poskytuje preddefinované šablóny a knižnice, ktoré výrazne znižujú čas vývoja a s tým spojené náklady.

Knižnice obsahujú automatizačné prvky ako sú pumpy, ventily, nádrže a prietokomery. Šablóny v závislosti od procesov poskytujú grafickú reprezentáciu dát, alarmy, archivovanie dát zmienených objektov, štítky pre riadiaci systém procesov. Vrátane zoznamu všetkých digitálnych a analógových vstupov a výstupov použitých v programe

Výsledkom je efektívny PLC program ktorý riadi aplikácie procesov. Tie obsahujú alarmy, trendy, archiváciu dát a obrazovky generované súčasne so zoznamom použitých vstupov a výstupov. Pre efektívnejšiu prácu môžete vytvárať vlastné šablóny.

MAPS - Bezpečný vzdialený prístup

Bezpečný vzdialený prístup

Vďaka moderným komunikačným riešeniam, konceptu vzdialeného riadenia a flexibilného manažmentu dát môžu operátori sledovať vizualizované statusy častí výroby doslova odkiaľkoľvek.

Všetky požadované dáta sú automaticky archivované, čo znižuje náklady spojené s lokálnym zberom dát. Dáta môžu byť sledované centrálne i na diaľku.

Zabezpečenie systému Windows zaručuje prístup iba pre oprávnené osoby. Prístup je realizovaný na základe práv skupín a jednotlivých používateľov.

MAPS - Integrované SCADA a PLC riešenia

Integrované SCADA a PLC riešenie

Na rozdiel od tradičných programov, MAPS poskytuje pevne integrované SCADA a PLC riešenie založené na predkonfigurovaných a otestovaných knižniciach pre inžiniering. Obsahujú vstavanú sadu diagnostických, údržbových nástrojov a integrovaný manažment súborov.

MAPS - Štandardný prístup k projektom

Štandardný prístup k projektom

Preddefinované konfigurovateľné funkčné bloky pre PLC a grafika pre SCADA systém je založená na medzinárodných štandardoch S88 a S95. MAPS poskytuje veľkú pridanú hodnotu v šetrení času a úsilia vďaka automatizácii návrhu, testovania projektov a objednávacej fázy.

MAPS - Jediný bod pre konfiguráciu, vývoj a manažment

Jediný bod pre konfiguráciu, vývoj a manažment

Softvér je štruktúrované jedným konfiguračným bodom. MAPS Enterprise Manager umožňuje hromadný inžiniering a zníženie vynaloženého úsilia vďaka funkciám pre import. Umožňujú rýchlu konfiguráciu inžinierskeho návrhu, SCADA, PLC projektov a manažment životného cyklu prevádzky automatizovaného riešenia.

MAPS - Wizzard prístup

Wizard prístup

Automaticky generované projekty znižujú náročnosť inžinieringu. Wizard prístup k projektom umožňuje používateľom stráviť návrhom a konfiguráciou menej času. Počas životného cyklu zaisťuje hladkú prevádzku a údržbu. Ušetrí pri nej medzi 30% až 50% nákladov oproti štandardnému prístupu.

MAPS - Automatické generovanie reportov

Automaticky generované reporty

Automatizované reporty sú veľkým pokrokom v automatizácii projektov a vizualizácii dát. Pokrývajú I/O rozvrhy, konfiguráciu PLC a SCADA tagov. Zahŕňajú aktuálnu elektrickú a prístrojovú dokumentáciu (výkresy), ktoré sú priradené k tagom a PLC I/O. Reporty sa generujú z databázy s prehľadom aktuálnej údržby, vždy obsahujú aktuálny stav elektrickej a prístrojovej konfigurácie.

MAPS - Manažment životného cyklu prevádzky

Manažment životného cyklu prevádzky

Manažment životného cyklu PLC/SCADA je kompatibilný s dokumentáciou elektroniky a prístrojov. Pri zmene tagov v návrhu PLC, SCADA alebo prostredí pre manažment sa vykoná automatická synchronizácia dokumentácie s databázou. Samozrejmosťou je centrálne zálohovanie projektov.

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás so svojou požiadavkou vyplnením kontaktného formulára.

Na základe poskytnutých údajov Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovú ponuku. Poskytneme Vám odborné poradenstvo pri výbere produktov a riešení vhodných pre riešenie Vašich problémov.

  MAPSHMI
  Počet skenovacích bodov30,75,150,300,750, 1500, 2500, 5000, 5000 balíky300, 750, 1500
  Lokálny Design klient✔️✔️
  Vzdialený Design klientJeden alebo 5 x View klient balíkIba 1 x Single View klient
  Lokálny View klient✔️✔️
  Vzdialený View klientJeden alebo 5 x View klient balíkIba 1 x Single View klient
  Redudancia (Hot Standby)Podporovaná, dostupná za 75% AS ceny
  Distribuovaná / Proxy architektúra✔️
  MAPSHMI
  Preddefinované funkčné bloky na základe štandardov S88/S95Využíva MAPS Enterprise Manager
  Single Point of Configuration, Deployment and Management
  Manažment životného cyklu prevádzky integrovaný v SCADA a PLC projektoch
  Automatické generovanie PLC a SCADA projektovWizard prístup pre zníženie času inžinieringu a návrhu až do 50%
  Automatické generovanie reportovVstavané funkcie ako I/O rozvrhy, konfigurácia PLC a SCADA tagov
  On-going life-cycle management
  Zmenené niektoré tagy pri návrhu PLC, SCADA alebo MAPS. Synchronizované prostredie pre manažment databáz a dokumentácie.

  SCADA reporty

  MAPSHMI
  Koláčový graf✔️✔️
  Riadkový diagram (Bar chart)✔️✔️
  Čiarový graf✔️✔️
  Stĺpcový graf (Column chart)✔️✔️
  Graf XY závislostí✔️✔️
  Prehľad Data Grid✔️✔️

  Web

  MAPSHMI
  Webový Design klient✔️✔️
  Webový basedview klient✔️✔️

  Alarmovanie

  MAPSHMI
  Cesty✔️✔️
  Priority✔️✔️
  Hierarchie✔️✔️
  Zoznam alarmov✔️✔️
  Zdržania (delays)✔️✔️
  Logické podmienky✔️✔️
  Suppression (mód údržby)✔️✔️
  SMS notifikácie alarmov / udalostí✔️✔️
  Emailové notifikácie alarmov / notifikácií✔️✔️

  Scriptovanie

  MAPSHMI
  C#
  ✔️✔️
  VB.Net
  ✔️✔️

  Logovanie dát

  MAPSHMI
  Proprietárne .LGD✔️✔️
  OLEDB (SQL, Oracle a iné)✔️✔️
  Viacero setov rozlíšení logov✔️✔️
  Usporiadanie / záloha✔️✔️

  Grafické knižnice

  MAPSHMI
  .XAML grafika tretích strán✔️✔️
  Windows Controls✔️✔️
  Vektory✔️✔️
  CAD výkresy✔️✔️
  Viac ako 300 tvarov a Wizardov✔️✔️

  Otvorené rozhrania

  MAPSHMI
  OPC Server
  ✔️✔️
  OPC Client✔️✔️
  Webové služby✔️✔️
  MAPSHMI
  Počet pripojení viacerých zariadeníNedefinovaný limit. Závislé od systému.Nedefinovaný limit. Závislé od systému.
  Asea Brown Boveri P214✔️✔️
  Allen Bradley SLC 500 DF1
  ✔️✔️
  Allen Bradley Serial KF-2B
  ✔️✔️
  Advantech*
  ✔️✔️
  Beckhoff Twincat*
  ✔️✔️
  FP 2000 Aritech fire panels.
  ✔️✔️
  Conet ISA-BUS (Superseded by conetPCI)
  ✔️✔️
  Conet PCI card*
  ✔️✔️
  Cypher Alarm Station
  ✔️✔️
  Digibus
  ✔️✔️
  D Le Roux MUL-T-LINK 8.1
  ✔️✔️
  DT95 Seal Alarm receiver
  ✔️✔️
  Eagle ISA-BUS
  ✔️✔️
  Eagle EDR-Enhanced PCI cards*
  ✔️✔️
  Electromatic Optolink V24
  ✔️✔️
  General Electric M80
  ✔️✔️
  Gst Profibus ISA
  ✔️✔️
  GST Profibus (soft)*
  ✔️✔️
  GSM Driver (Requires Adroit 6)
  ✔️✔️
  Hitachi PLC driver, ethernet
  ✔️✔️
  Hitachi H Series
  ✔️✔️
  Intrac Telemetry
  ✔️✔️
  JOY Support Control Center
  ✔️✔️
  Koyo Direct-Logic 105
  ✔️✔️
  Koyo Direct-Logic 205
  ✔️✔️
  Koyo Direct-Logic 405
  ✔️✔️
  Koyo Ethernet (NEW)
  ✔️✔️
  Moeller (Klockner Moeller)
  ✔️✔️
  Lenze Drive Controllers.✔️✔️
  LG Glofa
  ✔️✔️
  RGAM Backup Generator-set
  ✔️✔️
  Mitsubishi C24
  ✔️✔️
  Mitsubishi E71 TCP (not UDP)
  ✔️✔️
  Mitsubishi FX (new) Mit
  ✔️✔️
  Mitsubishi Q and QnA series ethernet
  ✔️✔️
  Modbus Ethernet (TCP/IP)
  ✔️✔️
  Modbus I (RTU and ASCII)
  ✔️✔️
  Modbus Plus (SA85)*
  ✔️✔️
  Modbus Radio
  ✔️✔️
  Moore ICI 320
  ✔️✔️
  NHP-Micro
  ✔️✔️
  Omron Ethernet (FINS)
  ✔️✔️
  Omron sysmac
  ✔️✔️
  Omron sysmac + modem support
  ✔️✔️
  OPC Client*
  ✔️✔️
  Opto 22 (Optomux)
  ✔️✔️
  Pager (Exception-based)
  ✔️✔️
  PolyComp Ethernet
  ✔️✔️
  PolyComp GTX Sign
  ✔️✔️
  RDC8102 - Reporter
  ✔️✔️
  Gar Remotronics Telemetry
  ✔️✔️
  RKC CBXX
  ✔️✔️
  Rodam
  ✔️✔️
  Samsung N70/700+ (NEW)
  ✔️✔️
  ScanRS -232 Barcode Scanner
  ✔️✔️
  Schiele 3964R - Systron S800.
  ✔️✔️
  Schiele custom protocol #1
  ✔️✔️
  SCS_SGC Alarm Station (RSA only)
  ✔️✔️
  Shimden SR50
  ✔️✔️
  Siemens S5 3964 and 3964R
  ✔️✔️
  Siemens L1
  ✔️✔️
  Siemens S7 Functions*
  ✔️✔️
  Siemens SISTAR Braumat Alarm-8P
  ✔️✔️
  SPA Bus
  ✔️✔️
  Spectrum Tele-Ranger
  ✔️✔️
  Spectrum Scadamux
  ✔️✔️
  Square D Sy/Max
  ✔️✔️
  STRIKE Technologies Enermax
  ✔️✔️
  TDC 0550 Transducer (scales)
  ✔️✔️
  Texas Instruments 500/505 Series
  ✔️✔️
  Texas Instruments TCPIP Ethernet
  ✔️✔️
  Toshiba (Binary) RS232
  ✔️✔️
  Toshiba (ASCII)
  ✔️✔️
  Toshiba Ethernet (UDP/IP)
  ✔️✔️
  UHT-4 Hot Testing Bay
  ✔️✔️
  Unitronics PLC
  ✔️✔️
  Text-based (User-defined) message
  ✔️✔️
  Vaalcor (RSA only)
  ✔️✔️
  Vantage Pro (Weather Station)
  ✔️✔️
  Yokogawa Micro XL
  ✔️✔️
  OEM Device Drivers
  DNP3
  Allen Bradley Ethernet
  IEC-5-101
  Siemens Ethernet

  Pokročilí Androit agenti

  MAPSHMI
  Alarm Management
  ✔️
  Audit✔️
  Command✔️
  DB Access✔️✔️
  DB Log✔️✔️
  Maximum Demand
  ✔️
  MultiState✔️
  Notify✔️✔️
  OEE (Overall Equipment Effectiveness)
  PID
  ✔️
  Recipe
  ✔️
  Scheduler✔️
  Shift✔️✔️
  SNMP Manager
  ✔️
  Systemdatalog✔️
  AgentGroup
  ✔️✔️
  Counter✔️✔️
  Eventlog✔️✔️
  Eventoutput✔️✔️
  Statistical
  ✔️✔️
  String✔️✔️
  StringList
  ✔️✔️
  Multimedia
  ✔️✔️
  Notify✔️✔️
  Script✔️✔️
  Custom✔️✔️

  Základní Androit agenti

  MAPSHMI
  Alarm✔️✔️
  AlarmList✔️✔️
  Analog✔️✔️
  AlarmDigital✔️✔️
  Boolean✔️✔️
  Date✔️✔️
  Expression✔️✔️
  Timer✔️✔️
  Marshall✔️Každý bit konzumuje skenovací bod
  Perfmon✔️✔️
  Real✔️
  Statistical✔️
  StringList✔️
  Text✔️
  Timer✔️✔️

  Požiadavky Androit klienta – Designer stanica

  MAPSHMI
  ProcesorZákladný Dual Core (alebo rýchlejší)Základný Dual Core (alebo rýchlejší)
  Pamäť2GB alebo viac (odporúčané)4GB alebo viac (odporúčané)
  Hard Disk120GB SATA (7,200RPM) 3.5" hard disk120GB SATA (7,200RPM) 3.5" hard disk
  MechanikaCD-ROM alebo DVD-ROM mechanika
  CD-ROM alebo DVD-ROM mechanika
  Monitor1280x1024 video adaptér a monitor alebo s väčším rozlíšením1280x1024 video adaptér a monitor alebo s väčším rozlíšením
  Sieťová karta"Minimum: 100MB/s,
  Odporúčané: 1GB/s
  "Minimum: 100MB/s, Odporúčané: 1GB/s
  Iné požiadavky2 x USB 2.0
  2 x USB 2.0
  Ostatné softvérové požiadavky.NET Framework 4 IE 8 alebo vyššie verzie
  .NET Framework 4 IE 8 alebo vyššie verzie

  Požiadavky Androit server

  MAPSHMI
  ProcesorDUAL CORE XEON 3070, 2.66GHZ/4MB (alebo rýchlejší)Základný Dual Core (alebo rýchlejší)
  Pamäť"Minimum: 8 GB – 64 bit, Preferované: 16 GB – 64 bit

  2GB alebo viac (odporúčané)
  Hard DiskMinimum: 500GB, Preferované: 1 TB (RAID 5)
  120GB SATA (7,200RPM) 3.5" hard disk
  MechanikaCD-ROM alebo DVD-ROM mechanika
  CD-ROM alebo DVD-ROM mechanika
  Monitor1280x1024 video adaptér a monitor alebo s väčším rozlíšením1280x1024 video adaptér a monitor alebo s väčším rozlíšením
  Sieťová karta"Minimum: 100MB/s,
  Odporúčané: 1GB/s
  "Minimum: 100MB/s,
  Odporúčané: 1GB/s
  Iné požiadavky2 x USB 2.03 x USB 2.0
  Ostatné softvérové požiadavky.NET Framework 4 IE 8 alebo vyššie verzie
  .NET Framework 4 IE 8 alebo vyššie verzie

  Bezpečnosť

  MAPSHMI
  Windows Local Users
  ✔️✔️
  Windows Active Directory
  ✔️✔️

  Podporované operačné systémy

  MAPSHMI
  Windows 7/8/10 Pro
  ✔️✔️
  Server 2003/2008
  ✔️✔️