Softvér RT ToolBox 3

RT ToolBox 3 – Programovanie robotov

RT ToolBox 3 je určený pre programovanie robotov prostredníctvom počítača. Podporuje všetky roboty Mitsubishi Electric. Obsahuje funkcie pre podporu počas celého životného cyklu robota. Uvedenie do prevádzky, monitorovanie chýb, prevádzka, hľadanie a ladenie chýb, ladenie programu, kontrola rozsahu robota, taktovacej doby, testovanie chodu pred zavedením do výroby, údržba.

Programovanie prebieha v jazykoch MELFA BASIC IV, V a VI v závislosti od modelu robota.

Preventívna údržba

Softvér dokáže predvídať údržbu. Informuje o životnosti batérií, potrebe mazania, pohyboch robota, signáloch, stavoch servopohonov a prevádzkových stavoch. V prípade poruchy je možná obnova polohovacích dát.

Simulácia

V rámci simulácie môžete merať dobu taktu, kontrolovať pohyby robotov a simulovať programy až pre 8 robotov súčasne. Pri simulácii výrobných liniek môžete využiť signály zo softvéru GX Works 3 vďaka jednoduchému prepojeniu.

RT Toolbox 3 PRO

Podporuje prepojenie s programom SolidWorks pre využitie plnej funkcionality 3D CAD balíka. Nástroj uľahčuje programovanie, testovanie a projektovanie. Umožňuje integrovať do simulácie ľubovoľné roboty a komponenty. Pomôže vám s výberom vhodných robotov pre aplikáciu a optimalizáciou usporiadania.

Automatická tvorba programov

Softvér podporuje automatickú tvorbu polohovacích dát a programov na základe 3D CAD dát nahraných do SolidWorks. Umožňuje tvorbu programov pre obrobky komplikovaného tvaru, ktoré vyžadujú viac polohovacích dát kvôli učeniu.

Pokročilé simulačné prostredie

Testovanie programov prebieha v simulačnom prostredí. Detekuje sa riziko kolízie robota a prístrojov na pracovisku. Simulácia obsahuje i dráhy robotov vykreslené v priestore pomocou čiar.

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás so svojou požiadavkou vyplnením kontaktného formulára.

Na základe poskytnutých údajov Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovú ponuku. Poskytneme Vám odborné poradenstvo pri výbere produktov a riešení vhodných pre riešenie Vašich problémov.