Softvér CW Workbench 4

CW Workbench 4 – Inžiniersky nástroj pre MELIPC

Jednoduchý real-time vývoj riadiaceho progamu

Vývojové prostredie plne podporuje real-time operačný systém. Táto súčasť je normálne veľmi drahá, CW Workbench ponúka výhodnejšiu implementáciu za menej peňazí. Hlavné funkcie zahŕňajú programovanie, kompilovanie a ladenie zdrojového kódu. Umožňujú jednoduchšie programovanie v používateľskej aplikácii VxWorks. Jednoduchší prístup k pripojeným zariadeniam, zjednodušené programovanie riadiacich programov v reálnom čase je zabezpečené vďaka vysoko rýchlostnej výmene dát medzi real-time operačným systémom a OS Windows vďaka API ako CCPU a MD funkciám.

Podpora funkcií viacerých jazykov použitím pluginu

CW Workbench 4 je založený na prostredí Eclipse. Funkcionalita môže byť rozšírená o podporu viacerých programovacích jazykov, manažment zdrojového kódu a iné funkcionality obsiahnuté v pluginoch tretích strán.

Softvér CW Workbench 4 - Ukážka prostredia

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás so svojou požiadavkou vyplnením kontaktného formulára.

Na základe poskytnutých údajov Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovú ponuku. Poskytneme Vám odborné poradenstvo pri výbere produktov a riešení vhodných pre riešenie Vašich problémov.