Softvér iQ Edgecross

iQ Edgecross

Softvér iQ Edgecross využíva otvorenú platformu Edgecross, ktorá realizuje v rámci FA-IT koordináciu na úrovni edge computingu. Zlepšuje kvalitu výroby v rámci konceptu Mitsubishi Electric e-F@ctory.

Softvér iQ EdgeCross
Softvér iQ EdgeCross

Edge aplikácia (Edge application)

Softvér, ktorý zabezpečuje spracovanie dát pre využitie vo výrobe použitím funkcií sprostredkovaných softvérom Edgecross na úrovni edge computingu. Vzhľadom na konkrétne aplikácie je dostupná široká ponuka softvéru.

Zber dát (Data collector)

Softvérový komponent, ktorý zbiera dáta na úrovni výroby v každej sieti. Data collector využíva a podporuje rôzne dostupné protokoly. CC-Link IE Field Network data collector umožňuje presný a vysoko rýchlostný zber dát z rôznych zariadení.

Edgecross

Real-time spracovanie dát

Real-time dáta sa zbierajú kontinuálne na úrovni výroby. Následne sú distribuované do Edge aplikácii na spracovane a vrátené späť do zariadení vo výrobe. Krivky v rámci cyklu akcie sú extrahované, preto je ovládanie Edge aplikácie veľmi jednoduché.  Následne sa zoskupené krivky prenesú do Edge aplikácií. Finálny výsledok diagnostiky z Edge aplikácie je odoslaný späť do zariadení a strojov vo výrobe.

Softvér iQ Edgecross - Spracovanie dát v reálnom čase
Softvér iQ Edgecross – Spracovanie dát v reálnom čase

Data model management (súčasť podporovaná v budúcnosti)

Manažment dátových modelov je funkcionalita pre správu zariadení, strojov a výrobných liniek vo výrobe formou abstraktného model v hierarchickej štruktúre. Umožňuje ovládanie v grafickom prostredí podobnom ako je Windows. Centralizovaná správa a údržba celej továrne je realizovaná manažovaním všetkých dát z výrobných zariadení, predtým spravovaná individuálne.

Gateway komunikácia

Gateway komunikácia umožňuje jednoduchú a efektívnu koordináciu dát s IT systémom vrátane Cloudu. Protokoly (MQTT, a iné) sú kompatibilné s podporovanými IT systémami.

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás so svojou požiadavkou vyplnením kontaktného formulára.

Na základe poskytnutých údajov Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovú ponuku. Poskytneme Vám odborné poradenstvo pri výbere produktov a riešení vhodných pre riešenie Vašich problémov.