Výherci súťaže na MSV 2017

Výhercami zlosovania vecných cien na MSV 2017 sa stávajú:

 

3. cena – model robota RV /Mitsubishi Electric – Erik Fister (Whirlpool Slovakia)

2. cena – prehrávač IPod Shuffle – Pavol Szabó (ITW Slovakia)

1. cena – prehrávač IPod Nano 16GB – Ľuboslav Piater (M-Tec Slovakia)

 

Výherci budú priamo kontaktovaní za účelom prevzatia cien. Ďakujeme Vám za Vašu účasť na našom spoločnom stánku so spoločnosťou Mitsubishi Electric FA.