Výroba a montáž

Balík technológií pre výrobu a montáž implementuje techniky, ktoré pomáhajú zvyšovať produktivitu, eliminovať chyby, optimálne vyťažovať výrobu s vysokou disponibilnosťou, spoľahlivou a bezpečnou prevádzkou.

Navádzanie a inštruktáž operátorov

Riadené výrobné riešenia Mitsubishi Electric ponúkajú ergonomicky zostavené pracoviská a koncové zariadenia. Vhodné pre rôzne priemyselné odvetvia vrátane logistiky, automotive, výroby polovodičov a zdravotníctvo.

Zvýšením efektivity manuálne vykonávaných procesov sa minimalizuje počet chýb vo výrobe zapríčinených ľudským faktorom. Riadené výrobné riešenia poskytujú pridanú hodnotu pre pracovníkov i manažment.

Štandardné pracovisko

 • čítanie zoznamov súčiastok a návodov zaberá operátorom čas
 • operátor musí diely hľadať
 • montáž trvá dlhšie
 • ľudský faktor – chyby montáže
 • potreba kontinuálneho školenia zamestnancov

Pracovisko s riadeným výrobným riešením

 • bez potreby čítania zoznamov dielov a návodov
 • nie je nutné hľadať diely
 • skrátená doba montáže
 • značné zvýšenie kvality montáže
 • zaškolenie zaberie minimum času
PokaYoke
PokaYoke

Ako prebieha práca na pracovisku s riadeným výrobným riešením?

Riešenie signalizuje pracovníkovi správny zásobník dielov rozsvietením indikátora alebo otvorením krytu. Následne používateľ potvrdí prevzatie správnej súčiastky.

Integrácia

 • montáž na rúrkové stojany
 • predpripravená kabeláž pre rýchlu montáž
 • intuitívne pripojenie do siete
 • softvér s jednoduchou konfiguráciou, programovaním a údržbou
 • kontroléry riešenia komunikujú s koncovými zariadeniami po sieti

Pripojenie zariadení

 • skrutkovače
 • skenery čiarových kódov
 • vizualizačné systémy

Integrácia do podnikového systému

 • intuitívne operátorské panely GOT – zobrazenie inštrukcií podané zrozumiteľne
 • možnosť integrácie pohonov a robotov do výrobnej bunky
 • prepojenie s ERP a MES systémami prostredníctvom siete
 • viaceré podávacie aplikácie cez sieť CC-Link, CC-Link IE
 • rýchla dátová komunikácia
 • MES – prepojenie podnikových informačných systémov pre manažment zdrojov a výroby v reálnom čase

Riešenie pre navádzanie operátora využíva metódu Poka Yoke, ktorá eliminuje vznik chýb pred ich vznikom.

Poka Yoke
Poka Yoke

Aplikácie

Uchopovacie procesy

Riadené výrobné riešenia znižujú celkové človekohodiny potrebné na montáž určitého objemu dielov. Odstraňujú chyby vzniknuté uchopením zlých dielov.

Doplňovanie súčiastok

Riešenie identifikuje boxy, do ktorých je potrebné súčiastky doplniť. Zaručí doplnenie správnych dielov a potláča dominový efekt v oblasti kvality montáže dielov.

Výrobné bunky

Zabraňujú chybám pri samotnom vzniku – na pracovisku. Znižuje sa potreba dodatočných opráv výrobku vplyvom zlej montáže.

Zostavovanie dielov

Vykonanie práce operátorom podľa inštruktáže zabezpečí správne usporiadanie sád dielov v zásobníkových boxoch. Riešenie redukuje chyby a šetrí čas v ďalších fázach výroby, kde obsluha vyberá komponenty zo zásobníka podľa pracovného postupu.

Kontaktný formulár

Kontaktujte nás so svojou požiadavkou vyplnením kontaktného formulára.

Na základe poskytnutých údajov Vás kontaktujeme a vypracujeme cenovú ponuku. Poskytneme Vám odborné poradenstvo pri výbere produktov a riešení vhodných pre riešenie požadovaných aplikácií.